Marius Timmann Mjaaland

Professor - Fagseksjonen
Image of Marius Timmann Mjaaland
Norwegian version of this page
Phone +47-22850341
Mobile phone +47 46 77 99 97
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations Faculty of Theology

Academic Interests

Philosophy and theology. Interdisciplinary research on religion and society. The study of Kierkegaard's philosophy has been a major interest for years.

Teaching

Higher education and employment history

 • Professor and Academic Director of PluRel at the University of Oslo (2014-)
 • Associate Professor, Østfold University College (2013-2014)
 • Humboldt Scholar University of Hamburg (2012-2013)
 • Visiting Professor University of Rostock (2012)
 • Associate Professor, Responsible for Research Development (CoE Application) University of Oslo (2011)
 • Head of Church Dept., Diocese of Oslo (2010)
 • Visiting Scholar at the Universities of Copenhagen, Montpellier, Heidelberg, Tübingen, Hamburg og Chicago
 • Postdoctoral Reseach Fellow (NRC Project), University of Oslo (2006-2009)
 • Doctoral Fellow in Philosophy of Religion (NRC Project), University of Oslo (2005)
 • Cand. theol., University of Oslo (1999)
 • Mag. art. in Philosopy, University of Oslo (1999)
 •  

Honoraria

 • Alexander-von-Humboldt Scholarship for Advanced Scholars 2012-2014
 • John Templeton Award for Theological Promise 2009 - University of Heidelberg
 • Awarded NRC Project "Sola Scriptura" (1.8 mio NOK) 2006
 • Awarded NRC Project "Autopsia" (1.5 mio NOK) 2001
 • Deutscher Akademischer Austausch Dienst - Universität Heidelberg 1999-2000

Appointments

Cooperation

Tags: Philosophy, Systematic Theology, Political Theology, Intellectual History

Publications

 • Mjaaland, Marius Timmann (2018). Kallet til ensomhet. Det uoppløselige episke element hos Solstad, Kierkegaard og Blanchot, I: Stine Holte (red.),  Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-005-7.  Artikkel 6.  s 139 - 162
 • Mjaaland, Marius Timmann (2018). Sovereignty and Submission: Luther's Political Theology and the Violence of Christian Metaphysics. Studies in Christian Ethics.  ISSN 0953-9468.  31(4), s 435- 451 . doi: 10.1177/0953946818792629 Full text in Research Archive. Show summary
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Ateismens topologi: Teisme og ateisme i den filosofiske arven etter Luther. Dansk teologisk tidsskrift.  ISSN 0105-3191.  1(80), s 30- 50 Full text in Research Archive.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Confessions and Considerations: Heidegger's Early Black Notebooks and His Lecture on Augustine's Theory of Time, In Jayne Svenungsson & Mårten Björk (ed.),  Heidegger's Black Notebooks and the Future of Theology.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9783319649269.  10.  s 257 - 276
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Strid og kjærlighet: En gjenvisitt til Løgstrups oppgjør med Kierkegaard, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Kapittel.  s 109 - 125
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). The Promise, the Gift, and Being Lost, In Michael Moxter & Nina Heinsohn (ed.),  Enttäuschung.  Wilhelm Fink Verlag.  ISBN 978-3-7705-5666-3.  Kapittel.  s 229 - 244
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Bilder des Todes zerstören, I: Thomas Klie & Illona Nord (red.),  Tod und Trauer im Netz.  W. Kohlhammer GmbH.  ISBN 9783170292505.  Artikkel.  s 97 - 116
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Creation and Evolution, In Asle Eikrem & Atle Ottesen Søvik (ed.),  Talking Seriously About God : Philosophy of Religion in the Dispute between Theism and Atheism.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90741-7.  1.  s 5 - 20
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Navn og narsissisme: Om allmakt, avmakt og apofasis, I: Gunnar Innerdal & Svein Rise (red.),  Gud og språkets grenser.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-332-1.  Artikkel.  s 133 - 154
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Religiøs topografi i nordisk protestantisme :. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 1501-9934.  (1), s 84- 103
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Sacrifice and Suicide in the Post-Secular Society. Berliner Theologische Zeitschrift.  ISSN 0724-6137.  1, s 69- 87
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). Paradox, Sacrifice, and the Future of Writing: Kierkegaard, Postmodernism and Deconstruction, In Jon Stewart (ed.),  A Companion to Kierkegaard.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-78381-8.  6.  s 96 - 110
 • Mjaaland, Marius Timmann (2014). Der apokalyptische Zwerg der Revolution, I: Philipp Stoellger (red.),  Deutungsmacht: Religion und belief systems in Deutungsmachtkonflikten.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-153031-9.  II. Schriften.  s 205 - 224
 • Mjaaland, Marius Timmann (2014). The Double Destruction of Hegel, In Axel Hutter & Anders Moe Rasmussen (ed.),  Kierkegaard im Kontext des deutschen Idealismus.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11025275-0.  Artikkel.  s 135 - 150
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Apocalypse and the Spirit of Revolution: The Political Legacy of the Early Reformation. Political Theology.  ISSN 1462-317X.  14(2), s 155- 173
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Gjentagelsen, Døden og Tilegnelsen: De store spørsmålene og Luthers lille pedagogikk, I: Joar Haga & Knut Alfsvåg (red.),  "Hva betyr det?" Luthers katekisme i trosopplæringen.  IKO forlaget.  ISBN 9788282491082.  Artikkel.  s 153 - 162
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Questioning Time. Religion in Philosophy and Theology (RPT).  ISSN 1616-346X.  68, s 13- 32
 • Mjaaland, Marius Timmann; Houlind Rasmussen, Ulrik & Stoellger, Philipp (2013). Introduction. Religion in Philosophy and Theology (RPT).  ISSN 1616-346X.  68, s 1- 9
 • Mjaaland, Marius Timmann (2012). Å skrive om Gud: Hvilken mening har det?. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  1, s 396- 418
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Collapsing Horizons. Political Theology.  ISSN 1462-317X.  12(5), s 782- 790
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Geneatopics. Studia Theologica.  ISSN 0039-338X.  65(2), s 172- 189
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Immorality. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie.  ISSN 0028-3517.  4, s 450- 464 . doi: 10.1515/NZST.2011.028
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Spekulasjoner om jødehat. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  1, s 87- 97
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Suicide and Despair, In Patrick Stokes & Adam Buben (ed.),  Kierkegaard and Death.  Indiana University Press.  ISBN 978-0-253-22352-4.  Kap. 4.  s 81 - 100
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2010). Giving Birth: Kierkegaard’s Socratic Maieutics, In Jon Stewart (ed.),  Kierkegaard and the Greek World.  Ashgate.  ISBN 978-0754669814.  Kapittel: Theaetetus.  s 115 - 146
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2010). Monstrøse myter i det moderne, I: Niels Jørgen Cappelørn; Thor Arvid Dyrerud; Christian Janss; Marius Gunnar Mjaaland & Vigdis Ystad (red.),  Kierkegaard, Ibsen og det moderne.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016061.  Kapittel.  s 117 - 132
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2010). Why? - The Political and Religious Logic of Suicide Bombing, In Marius Gunnar Mjaaland; Ola Sigurdson & Sigridur Thorgeirsdottir (ed.),  The Body Unbound: Philosophical Perspectives on Politics, Embodiment and Religion.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1443819848.  III.  s 53 - 71
 • Mjaaland, Marius Timmann (2010). Derrida Between Alterity and Subjectivity, In Hans Ruin & Jonna Bornemark (ed.),  Phenomenology and Religion: New Frontiers.  Södertörn University Press.  ISBN 978-91-86069-16-2.  Artikkel.  s 157 - 176
 • Mjaaland, Marius Timmann (2010). Galskap, I: Joachim Garff; Ettore Rocha & Pia Søltoft (red.),  At være sig selv nærværende : Festskrift til Niels Jørgen Cappelørn.  Kristelig Dagblads Forlag.  ISBN 978-87-7467-045-2.  Artikkel.  s 160 - 175
 • Mjaaland, Marius Timmann (2010). Kamp og kontemplasjon. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (4), s 253- 261 Full text in Research Archive.
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2009). Does Modernity Begin With Luther?. Studia Theologica.  ISSN 0039-338X.  1, s 42- 66
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2009). The Fractured Unity of God, In Eva Harasta & Brian Brock (ed.),  Evoking Lament.  Continuum.  ISBN 9780567033901.  Kapittel.  s 99 - 117
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Ambivalence: On Sacrifice in Philosophy, Society, and Religion. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie.  ISSN 0028-3517.  50(3-4), s 189- 195 . doi: 10.1515/NZST.2008.015 Show summary
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Die zerfallene Einheit Gottes: Die Klage, die Gott selbst in Frage stellt, I: Eva Harasta (red.),  Mit Gott klagen.  Neukirchener Verlag.  ISBN 978-3-7887-2325-5.  2. Aufhebungen der Klage.  s 99 - 118
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Funderinger over Abrahams offer: Fundamentalisme, mysterium og teleologisk suspensjon i Kierkegaards Frygt og Bæven. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  108(2), s 116- 143 Full text in Research Archive.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). I dødens hule selv: Søren Kierkegaard om selvmord, frihet og fortvilelse. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  (3), s 3- 7 Full text in Research Archive.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Spor av død. Spor av Gud. Derridas tenkning på grensen mellom filosofi og religion. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (6), s 516- 524 Full text in Research Archive.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006). Die Schrift im Selbst: Das Äussere im Inneren - oder umgekehrt, I: Niels Jørgen Cappelørn; Theodor Jørgensen; Richard Crouter & Claus Osthövener (red.),  Kierkegaard und Schleiermacher: Subjektivität und Wahrheit / Subjectivity and Truth.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-018548-5.  Artikkel.  s 457 - 464 Show summary

View all works in Cristin

 • Holte, Stine; Jensen, Roger & Mjaaland, Marius Timmann (2017). Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  536 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Systematisk teologi. Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313558.  362 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann (red.) (2015). Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014. St. Olav forlag.  ISBN 9788270243068.  139 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). The Hidden God: Luther, Philosophy, and Political Theology. Indiana University Press.  ISBN 978-0-253-01820-5.  248 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann & Dyrerud, Thor Arvid (red.) (2013). Forfatterne møter Kierkegaard. Press Forlag.  ISBN 978-82-7547-661-4.  148 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann & Dyrerud, Thor Arvid (2013). Kierkegaard og Norge. Press Forlag.  ISBN 978-82-7547-662-1.  247 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Houlind Rasmussen, Ulrik & Stoellger, Philipp (ed.) (2013). Impossible Time. Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-151956-7.  253 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Houlind Rasmussen, Ulrik & Stoellger, Philipp (ed.) (2013). Impossible time : past and future in the philosophy of religion. Mohr Siebeck.  ISBN 9783161519567.
 • Cappelørn, Niels Jørgen; Dyrerud, Thor Arvid; Janss, Christian; Mjaaland, Marius Gunnar & Ystad, Vigdis (red.) (2010). Kierkegaard, Ibsen og det moderne. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016061.  239 s.
 • Mjaaland, Marius Gunnar; Sigurdson, Ola & Thorgeirsdottir, Sigridur (ed.) (2010). The Body Unbound: Philosophical Perspectives on Politics, Embodiment and Religion. Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1443819848.  205 s. Show summary
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Autopsia: Self, Death, and God After Kierkegaard and Derrida. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-019128-8.

View all works in Cristin

 • Mjaaland, Marius Timmann (2018). Glaube. Wissen. Wahrheit. Religionsphilosophische Überlegungen.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2018). Presteembetet, kirken og Confessio Augustana. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  2018(7)
 • Mjaaland, Marius Timmann (2018). Schrift und Destruktion: Kreuzestheologie aus religionsphilosophischer Perspektive.
 • Mjaaland, Marius Timmann & Sylte, Turid (2018, 31. mai). Hele byrden på menneskets skuldre.  Vårt Land.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Den skjulte Gud.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Gudsbegrepets topologi fra Luther til Heidegger og i senmoderne filosofi.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Luther var en varsler. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Martin Luthers 95 teser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017, 24. oktober). Om reformasjonen. [Radio].  NRK P2.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Phenomenology, Writing, and the Hiddenness of God.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Reformasjonsstriden 2017. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 23
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). «Sivilisasjonens fall - sivilisasjonens fremtid?» Grunnlovens §2 kritisk betraktet på sekulære premisser.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Sovereignty and Submission: The Violence of Christian Metaphysics.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Sykdommen til døden. argument.  ISSN 1504-6087.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). The Hidden God: Luther, philosophy, and political theology.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Topos of the Hidden One: Secrecy and Ambivalence in Luther’s Philosophical Legacy.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Holte, Stine; Jensen, Roger; Wyller, Trygve & Hafstad, Kjetil (2017). Gave og glede, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Forord.  s 9 - 18
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Alle revolusjoners mor. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 18- 19
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Hva skjer med staten når den løsrives fra kirken?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). Det tvetydige protestantiske minnet og nordisk topografi.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). Utelukkelsens skygge over Grunnloven, I: Marius Timmann Mjaaland (red.),  Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014.  St. Olav forlag.  ISBN 9788270243068.  Innledning.  s 9 - 14
 • Mjaaland, Marius Timmann (2014). Frykten for religion. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2014). Ingen adgang til riket.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Dikternes dikter og tenkernes tenker: Kierkegaard 200 år.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Et selv som søker sannhet (og finner løgn og bedrag).
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Hemmeligheten i all hjelpekunst.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Kulturkamp og kritikk.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Nordic Kierkegaard Research_ A Survey.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2012). Liv og død. Tid og rom. Livsvitenskap mellom fenomenologi og nevrobiologi.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Immorality.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). The Violence of the Question.
 • Mjaaland, Marius Gunnar; Sigurdson, Ola & Thorgeirsdottir, Sigridur (2010). Introduction, In Marius Gunnar Mjaaland; Ola Sigurdson & Sigridur Thorgeirsdottir (ed.),  The Body Unbound: Philosophical Perspectives on Politics, Embodiment and Religion.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1443819848.  Oversiktsartikkel.  s 1 - 18
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). DeUsynlige Andre. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Hvem må ofres?. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008, 30. august). Offer. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Offer og Ambivalens. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 24
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008, 19. oktober). Om respekt for døden. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Sacrifice.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Supposed God Is There: Derrida between Alterity and Subjectivity.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). The Identity of the "I".
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Ubehaget i vår kultur. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Adieu to the Hermeneutic Horizon?.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Kenosis and the Weakness of Weakness.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Luther and Derrida on Writing and the Hidden God.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Ola Sigurdson: Himmelska Kroppar: inkarnation, blikk, kropp. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (4), s 289- 290
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Silkesnoren: Om Kjærlighetens irrganger i Søren Kierkegaards filosofi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  19(1), s 25- 30
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Tout autre est tout autre: Kierkegaard og Derrida.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Wyllers enhetsfilosofi i lys av Søren Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006). Giften og gaven.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006). Gjenoppliv døden! - innledning til diskusjon.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006). Lux in tenebre lucet: Writing and Difference in De servo arbitrio (1525).

View all works in Cristin

Published Jan. 15, 2014 10:52 AM - Last modified Aug. 14, 2018 12:26 PM