Leonora Onarheim Bergsjø

Academic Coordinator
Image of Leonora Onarheim Bergsjø
Norwegian version of this page
Phone 22 85 03 13
Room 203
Username
Visiting address Domus Theologica

Head of Administration, The Research School Authoritative Texts and Their Reception (ATTR).

Background

Leonora Onarheim Bergsjø defended her Ph.D.-thesis Dec. 2016.

She participated in the reseach project Sanselighet og transcendens. Det hellige og det sublime i et religionsestetisk perspektiv (2007-2011) both as member of the project group and as project secretary. She was one of the editors of the project's book Sensoriness and Transcendence. Perceptions, Revelations, and the Arts (2015).

Onarheim Bergsjø has been a lecturer at the University of Oslo (TFF 4110, TFF2110, TEOL4105, TEOL2105, TEOL4104, TEOL2104, KRIS 1248, KRIS1002, TEOL2001, TEOL4901/KRIS4302).

She has also been in many committees and boards, and has been the leader of UiODoc, the interest organisation for Phds and Postdocs at UiO (2009-2011), and a safety deputy.

Tags: Research Support, Ph.d., Research training

Publications

 • Bergsjø, Leonora (2020). Taktil teologi: Om kirkerom og mangfoldige estetiske uttrykk, I: Inger Marie Lid & Anna Rebecca Solevåg (red.),  Religiøst medborgerskap. Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-68108-1.  Kapittel 4.  s 89 - 105 Full text in Research Archive.
 • Lid, Inger Marie & Bergsjø, Leonora Onarheim (2018). Kontekstuell teologi, I: Inger Marie Lid (red.),  Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502062.  Kapittel 11.  s 228 - 249
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Makt og avmakt. Livstolkning gjennom religiøse uttrykk i kunsten til Max Beckmann og Anselm Kiefer., I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Kap..
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Mellom tilfeldighet og betydning : teologisk-estetiske refleksjoner over Kølnerdomens moderne glassmaleri. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  122(1), s 57- 72 . doi: 10.18261/issn.1504-3002-2017-01-06 Full text in Research Archive.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2015). God among Thorns: On Anselm Kiefer's Pietà (2007), In Svein Aage Christoffersen; Geir Tryggve Hellemo; Leonora Onarheim; Nils Holger Petersen & Margunn Sandal (ed.),  Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004274525.  Part 3.  s 222 - 247
 • Onarheim, Leonora (2013). Forbildet som forsvant: Marias rolle i lidelse og tilbedelse i Pietà (2007) av Anselm Kiefer, I: Knut-Willy Sæther & Svein Rise (red.),  Skjønnhet og tilbedelse.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0210-5.  Kapittel.  s 99 - 114
 • Onarheim, Leonora (2012). Over Your Ruins Grass Will Grow: Reflections on the Ruin Motif and Melancholy in the Works of Anselm Kiefer. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom.  ISSN 1399-1353.  2010/2011, s 199- 236
 • Onarheim, Leonora (2010). Melankoli og metamorfose om forholdet mellom materialvalg og intensjon i Anselm Kiefers verker. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  111(1), s 37- 59

View all works in Cristin

 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2019). To accept theirs, to make it mine.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim & Goodwin, Morten (2019, 02. desember). Riktig helseteknologi kan gi færre unge uføre. [Internett].  Dagens Medisin.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2018). Anselm Kiefer på Galleri Würth.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Anselm Kiefer - Melankoli og metamorfose.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Anselm Kiefer: Bok og ruin.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Estetikk og etikk i skjønn forening.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). «Estetikk og etikk i skjønn forening» Om å se og anerkjenne den andre i spennet mellom «Venus fra Milo» og Marc Quinns «Alison Lapper Pregnant»..
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Images, a protestant problem?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Inkluderende estetikk? Kirkerommet som speil for mangfoldige livserfaringer.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Kan kunsten hjelpe oss å forstå livet?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Religionsestetikk i praksis. Refleksjoner over kunst i kirkerom.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Steiner som roper. Om trosopplæring i en "ikke så fin kirke". Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (5), s 25- 28
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2016). Melankoli og metamorfose. En teologisk-estetisk studie av Anselm Kiefers verker.. Acta Theologica. 62.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2014). Anselm Kiefer i Oslo.

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 4:25 PM - Last modified Aug. 7, 2020 1:29 PM