Aud Valborg Tønnessen

Image of Aud Valborg Tønnessen
Norwegian version of this page
Phone +47-22850339
Mobile phone +47-99383605
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations Fagseksjonen

I am a professor in theology and modern and contemporary church history. My education is in theology, and I am Dr. Theol. (2000) on a dissertation on the normative debate of the welfare state developments in Norway after World War II (published in Norwegian: "et trygt og godt hjem for alle"? Kirkelederes kritikk av velferdsstaten etter 1945). In 2004 I was appointed Associate Professor and in 2009 Professor at Faculty of Theology.

 

Research interests

19th and 20th Century church history: On the relation of welfare state, religion and values; Religion, state and politics; Religion and international aid; History of women; History of Christian social practice; Protestantism and secularity.

 

Positions of trust and administration

 • 2015-: Dean of Faculty of Theology
 • 2007-2012: Dean of Education, Faculty of Theology
 • 2003-2015: Member of Board of the Institute for Ecumenical Research, Strasbourg
 • 2012-: Member of the board of the Science Studies Colloquium Series at the University of Oslo
 • 2010-2015: Board Member of Centre for Church Research, Oslo.
 • 2007-2015: Member of Committee on the University of Oslo´s Human Rights Award
 • 2007-2012: Member of the Board of the Faculty of Theology, UiO.
 • 2007-2012: Member of the University Committee on Education, UiO.
 • 2007-2012, 2015-: Member of the coordination committee for gender equality, UiO

Publications

 • Tønnessen, Aud Valborg (2017). Christian Social Work in an Age of Crisis and Reform. The Case of Norway., In Leen Van Molle (ed.),  Charity and Social Welfare. The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe, 1780-1920..  Leuven University Press.  ISBN 9789462700925.  Kap..  s 281 - 301
 • Tønnessen, Aud Valborg (2017). Reformasjonen og utviklingen av en ny fattighjelp, I: Tarald Rasmussen & Ola Tjørhom (red.),  Reformasjonen i nytt lys.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53086-0.  kapittel 7.  s 193 - 212
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Grunnlovens ekklesiologi : en tolkning av den nye § 16 i historisk perspektiv. Tidsskrift for praktisk teologi.  ISSN 1893-4773.  31(2), s 3- 11
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). The Church and the Welfare State in Postwar Norway: Political Conflicts and Conceptual Ambiguities. Journal of Church and State.  ISSN 0021-969X.  56(1), s 13- 35 . doi: 10.1093/jcs/cst131
 • Tønnessen, Aud Valborg (2013). Kvinnesak, bibeltolkning og politikk på 1800-tallet. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  2
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012). Trosbaserte organisasjoner, utvikling og kjønn - utfordringer og muligheter, I: Asle F. Jøssang & Arne Olav Øyhus (red.),  Religionens rolle i bistand og utvikling.  Portal forlag.  ISBN 978-82-92712-64-1.  Kapittel 6.  s 98-110
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Changing roles of gender, changing roles of the Church, In Katharina Kunter & Jens Holger Schjørring (ed.),  Europäisches und Globales Christentum/European and Global Christianity. Herausforderungen und Transformationen im 20. Jahrhundert/Challanges and Transformations in the 20th Century.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-55706-8.  Kapittel 3.  s 62 - 77
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås. Norges første kvinnelige prest. En minibiografi, I: Bjørg Kjersti Myren & Hanne Beate Stenvaag (red.),  Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge.  Verbum.  ISBN 9788254311820.  Kapittel 1.  s 23 - 54
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Kirken og samfunnet, I: Stephanie Dietrich; Trond Skard Dokka & Harald Hegstad (red.),  Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2510-5.  Kap..  s 191 - 208
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Likestilling, kjønn og teologi, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.),  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  Kapittel 7.  s 153 - 172
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Velferdsstaten og den lutherske toregimentslæren. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (3-4), s 196- 213
 • Tønnessen, Aud Valborg (2009). Representing the other - presenting oneself : a critical reflection on the history of international diaconia, In Trygve E Wyller (ed.),  Heterotopic citizen: new research on religious work for the disadvantaged.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60438-0.  s 98 - 114
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Faith-based NGOs in International Aid: Humanitarian Agents or Missionaries of Faith?. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  34(2), s 323- 342
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Internasjonal diakoni, I: Roger Jensen; Dag Thorkildsen & Aud Valborg Tønnessen (red.),  Kirke, protestantisme og samfunn. Festskrift til professor dr. Ingun Montgomery.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 8251921171.  artikkel.  s 229 - 241
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Medborgerskap og kirkeordning, I: Njål Høstmælingen; Tore Lindholm & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Stat, kirke og menneskerettigheter.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-224-2.  Kapittel.  s 128 - 139

View all works in Cristin

 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3687-8.  209 s.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Kirkens Nødhjelp. Bistand, tro og politikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37227-6.  342 s.
 • Jensen, Roger; Thorkildsen, Dag & Tønnessen, Aud Valborg (red.) (2006). Kirke, protestantisme og samfunn. Festskrift til professor dr. Ingun Montgomery. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 8251921171.  368 s.

View all works in Cristin

 • Tønnessen, Aud Valborg (2017, 31. januar). Feiret ja til kirkebryllup med å sprette bryllupskaka.  Adresseavisa.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2017, 05. januar). Tros-trendene i 2017.  Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg; Rasmussen, Tarald; Bugge Amundsen, Arne & Jarning, Harald (2017). Reformasjonen og universitetet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Westly, Inge; Tønnessen, Aud Valborg & Fretheim, Kjetil (2017). Når kirken tar ordet : Professor, Dr. theol. Aud Valborg Tønnes[s]en og professor, Cand.theol PhD Kjetil Fretheim i samtale med Inge Westly, EVU-leder Kirke, MF, om religion og politikk i et reformasjonsår. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  34(1), s 81- 85
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016, 18. mars). Alt mellom himmel og jord.  A-magasinet.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016, 21. april). Bare en søker til bachelor på UiO.  Uniforum.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016, 14. mai). Bare teologene klarer seg uten lederkonsulenter.  Uniforum.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016, 10. oktober). Betydelig makt i avisen.  Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Bibelen og den vanskelige kvinnesaken på 1800-tallet, I: Knut Dørum & Helje Kringlebotn Sødal (red.),  Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1900-1.  Kapittel 10.  s 159 - 170
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016, 08. mars). Brukte sjansen til å påvirke.  Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016, 12. januar). En fantastisk foreleser og retoriker.  Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016, 13. januar). En sterk Kristus-forkynner.  Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016, 07. april). Feministteologiens 'mor' er død.  Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016, 09. november). Frykter å bli slukt av teologien.  Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016, 12. november). Glassknuserne.  Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Hva vil Den norske kirke med Teologisk fakultet?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Ingen UiO-teologer i toppen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016, 07. mars). Kirkens egne aktivister drev fram likestillingen.  Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Modige prester til en åpen og våken kirke. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016, 09. november). Ordet er ikke alene.  Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016, 06. april). Teologisk pioner er gått bort.  Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016, 02. september). UiO overtar kirkens presteutdanning.  Uniforum.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Var norsk kirkelig likegyldighet overfor nasjonalsosialismens jødeforfølgelse et utslag av luthersk arv?.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Vårt Land og Det teologiske fakultet. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 32- 32
 • Tønnessen, Aud Valborg (2015, 12. oktober). Dette må du vite om kirkevalget..  Adresseavisa.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2015, 02. oktober). Fire om talen til Hallesby. Om Ole Hallesbys helvetestale i 1953..  Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2015). Kirke, kvinner og historiebruk. Likestilling og kvinnelige prester i Norge.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2015, 31. august). Oppskrift på strid. Om historien til avisen Vårt Land.  Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014, 28. mars). "Bjerkås som utfordring".  Dag og Tid.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Foredrag om Ingrid Bjerkås. Norges første kvinnelige prest..
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014, 24. januar). "Fristelser". En samtale om "fristelse" mellom en teolog, psykolog og pedagog. [Radio].  Ekko. P2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014, 02. april). "Husmora som forandra samfunnet og kyrkja".  Nynorsk Pressekontor.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinne og første kvinnelige prest.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest..
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014, 27. mars). Om biografien om Ingrid Bjerkås. [Radio].  Østlandssendingen. P1.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014, 10. februar). "Om prestegårder". [Radio].  Kulturnytt. P2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). "På liv og helse løs". Om den første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.  s 36- 37
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012). Christ – liberator of women? On feminist biblical interpretations in 19th Century Norway.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012, 20. mars). Intervjuet om Opplysningsvesenets fond og investeringer i Statoil. [Radio].  Radioselskapet NRK P2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012, 13. mars). Intervjuet om muligheter for kirkelig vielse av homofile. [Radio].  Radioselskapet NRK P2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012, 10. mai). Religion og politikk og fred og sånn. Kirkens historie er Norges historie. Her er et lynkurs.  Krigsropet.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012). ‘Women-friendly’ welfare states? Discussions on religion and gender in relation to Norwegian welfare policy 1920s-1940s.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Et liv på tvers. Motstandskvinnen Ingrid Bjerkås ble Norges første kvinnelige prest. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 35- 35
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås- første kvinnelige prest i Den norske kirke. Kirkonkukko = Kyrktuppen.  (2), s 49- 52
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som Norges første kvinneprest.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble Norges første kvinnelige prest. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  (3), s 85- 94
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble Norges første kvinneprest.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble Norges første kvinneprest.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Kvinners prestetjeneste i et 200 års perspektiv.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Rezenzionen: Nils Gunder Hansen, Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen (eds.): I himlen således også på jorden? Danske kirkefolk om velfærdsstaten og det moderne samfund. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2010. NORDEUROPAforum.  ISSN 1863-639X.  (1), s 167- 179
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011, 01. desember). Slik får du A på eksamen.  Studenttorget.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011, 10. september). Spår konservativ død for folkekirken.  Dagen.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010). Fra luthersk embetsmannsstat til sekulær religionstoleratnt stat. Et kirkehistorisk blikk på det politiske forliket om stat og kirke av 2008, I: Marit Halvorsen Hougsnæs (red.),  Folkekirke i forandring : lederskap og lederutfordringer fram mot 2020.  Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.  ISBN 978-82-7991-171-5.  Kapittel 1.  s 7 - 17
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010, 23. april). Islamstudier. [Radio].  Radio Nova.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010, 21. april). Islamstudier. [Radio].  NRK P2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010). Må speile fag og kirke utenfra. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010, 01. august). Norjassa lapsen etu ohitti papin oikeudet.  Helsinging Sanomat.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010). Religion, gender and development - possibilities and problems.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2009). 10-årsjubileet for Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2009). Har innvendingene mot Schjelderup gått rett til helvete? Mener kirken i dag det samme som Schjelderup?.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2009). Hvem eier religiøse symboler?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2008). Changing Roles of Gender in the 20th Century.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2008). Church Critical Perspectives on the Modern Welfare State in Post War Norway.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2008). Henrik Wergeland som teologisk student.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Berlin som møtested og transittby mellom øst og vest. En byvandring i sosial- og kulturhistorisk perspektiv.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Berlin som møtested og transittby mellom øst og vest. En sosial- og kulturhistorisk byvandring.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Bishop Berggrav´s Understanding of the Two-Kingdom-Doctrine and the Resistance against the Nazi Occupation.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007, 19. april). Intervju. TV2 Alltid Nyheter. [TV].
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Norge på Afrikas Horn. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Norges rolle på Afrikas Horn. Ny tid.  ISSN 0803-3498.  (38), s 36- 37
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Kan religion og bistand forenes? Har kirke og misjon noen legitim plass i norsk utviklingshjelp?.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Vurderinger av statskirkeordningen på bakgrunn i Gjønnes-utvalgets innstilling.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Criteria for Partnership. A Gender perspective.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Kvinner i ledelse i kirken.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Religion som verdi og strategi. Kirkens Nødhjelp i norsk utviklingshjelp.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006, 11. november). Religiøse ledere og kjønnsperspektiver på bistand. [Radio].  NRK Verdibørsen.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006, 29. november). Statlig makt over kirken i 500 år. [Radio].  NRK Norgesglasset.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2005). American influences on the ecumenical Europe orientation of Norwegian church life after World War II.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2005). Diakoni og velferdsstat i Norge etter 1945.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2005). Gendered Perspectives on International Diaconia. From Parenthood to Partnership.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2005). Internasjonal diakoni - mindre enn misjon, mer enn offentlig bistand? (Åpningsforelesning).
 • Tønnessen, Aud Valborg (2005). Pettersen eller Bondevik?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 4:06 PM - Last modified Nov. 14, 2017 5:10 PM

Projects