Aud Valborg Tønnessen

Image of Aud Valborg Tønnessen
Norwegian version of this page
Phone +47 22850339
Mobile phone +47 99383605
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

I am a professor in theology and modern and contemporary church history. My education is in theology, and I am Dr. Theol. (2000) on a dissertation on the normative debate of the welfare state developments in Norway after World War II (published in Norwegian: "et trygt og godt hjem for alle"? Kirkelederes kritikk av velferdsstaten etter 1945). In 2004 I was appointed Associate Professor and in 2009 Professor at Faculty of Theology.

 

Research interests

19th and 20th Century church history: On the relation of welfare state, religion and values; Religion, state and politics; Religion and international aid; History of women; History of Christian social practice; Protestantism and secularity.

 

Positions of trust and administration

 • 2015-: Dean of Faculty of Theology
 • 2007-2012: Dean of Education, Faculty of Theology
 • 2003-2015: Member of Board of the Institute for Ecumenical Research, Strasbourg
 • 2012-: Member of the board of the Science Studies Colloquium Series at the University of Oslo
 • 2010-2015: Board Member of Centre for Church Research, Oslo.
 • 2007-2015: Member of Committee on the University of Oslo´s Human Rights Award
 • 2007-2012: Member of the Board of the Faculty of Theology, UiO.
 • 2007-2012: Member of the University Committee on Education, UiO.
 • 2007-2012, 2015-: Member of the coordination committee for gender equality, UiO
Tags: Church History, Modern Norwegian Church History, Nordic Protestantism, Politics and Religion

Publications

 • Tønnessen, Aud Valborg (2022). Gender Equality Between Law and Religion in Norway: A Scandinavian Comparison. In Slotte, Pamela; Gregersen, Niels Henrik & Årsheim, Helge (Ed.), Internationalization and Re-Confessionalization. Law and Religion in the Nordic Realm 1945-2017. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 9788740832884. p. 179–200.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2020). Christus als Frauenbefreier? Feministische Bibelauslegungen im Norwegen des 19. Jahrhunderts. In Fischer, Irmtraud; Berlis, Angela & de Groot, Christiana (Ed.), Frauenbewegungen des 19. Jahrhunderts. W. Kohlhammer GmbH. ISSN 9783170396388. p. 107–121.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2017). Reformasjonen og utviklingen av en ny fattighjelp. In Rasmussen, Tarald & Tjørhom, Ola (Ed.), Reformasjonen i nytt lys. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53086-0. p. 193–212.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2017). Christian Social Work in an Age of Crisis and Reform. The Case of Norway. . In Van Molle, Leen (Eds.), Charity and Social Welfare. The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe, 1780-1920.. Leuven University Press. ISSN 9789462700925. p. 281–301. doi: 10.2307/j.ctt1pwtcr2.13.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Grunnlovens ekklesiologi : en tolkning av den nye § 16 i historisk perspektiv. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). ISSN 1893-4773. 31(2), p. 3–11.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). The Church and the Welfare State in Postwar Norway: Political Conflicts and Conceptual Ambiguities. Journal of Church and State. ISSN 0021-969X. 56(1), p. 13–35. doi: 10.1093/jcs/cst131.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2013). Kvinnesak, bibeltolkning og politikk på 1800-tallet. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. 2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012). Trosbaserte organisasjoner, utvikling og kjønn - utfordringer og muligheter. In Jøssang, Asle F. & Øyhus, Arne Olav (Ed.), Religionens rolle i bistand og utvikling. Portal forlag. ISSN 978-82-92712-64-1.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Kirken og samfunnet. In Dietrich, Stephanie; Dokka, Trond Skard & Hegstad, Harald (Ed.), Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2510-5. p. 191–208.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Likestilling, kjønn og teologi. In Rasmussen, Tarald & Elstad, Hallgeir (Ed.), Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-500-8. p. 153–172.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås. Norges første kvinnelige prest. En minibiografi. In Myren, Bjørg Kjersti & Stenvaag, Hanne Beate (Ed.), Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge. Verbum. ISSN 9788254311820. p. 23–54.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Changing roles of gender, changing roles of the Church. In Kunter, Katharina & Schjørring, Jens Holger (Ed.), Europäisches und Globales Christentum/European and Global Christianity. Herausforderungen und Transformationen im 20. Jahrhundert/Challanges and Transformations in the 20th Century. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-55706-8. p. 62–77.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Velferdsstaten og den lutherske toregimentslæren. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. p. 196–213.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2009). Representing the other - presenting oneself : a critical reflection on the history of international diaconia. In Wyller, Trygve E (Eds.), Heterotopic citizen: new research on religious work for the disadvantaged. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60438-0. p. 98–114.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Faith-based NGOs in International Aid: Humanitarian Agents or Missionaries of Faith? Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410. 34(2), p. 323–342.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Internasjonal diakoni. In Jensen, Roger; Thorkildsen, Dag & Tønnessen, Aud Valborg (Ed.), Kirke, protestantisme og samfunn. Festskrift til professor dr. Ingun Montgomery. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 8251921171. p. 229–241.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Medborgerskap og kirkeordning. In Høstmælingen, Njål; Lindholm, Tore & Plesner, Ingvill Thorson (Ed.), Stat, kirke og menneskerettigheter. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-224-2. p. 128–139.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2005). Velferdsstat og kirkelig diakoni i Norge etter 1945. Kritikk og fornyelse. In Schjørring, Jens Holger & Bak, Jens Torkild (Ed.), Velfærdsstat og kirke. Forum for Europæisk Kirkekundskab. ISSN 8774573853. p. 103–123.

View all works in Cristin

 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3687-8. 209 p.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Kirkens Nødhjelp. Bistand, tro og politikk. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-37227-6. 342 p.
 • Jensen, Roger; Thorkildsen, Dag & Tønnessen, Aud Valborg (2006). Kirke, protestantisme og samfunn. Festskrift til professor dr. Ingun Montgomery. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 8251921171. 368 p.

View all works in Cristin

 • Tønnessen, Aud Valborg; Rasmussen, Tarald; Bugge Amundsen, Arne & Jarning, Harald (2017). Reformasjonen og universitetet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Westly, Inge; Tønnessen, Aud Valborg & Fretheim, Kjetil (2017). Når kirken tar ordet : Professor, Dr. theol. Aud Valborg Tønnes[s]en og professor, Cand.theol PhD Kjetil Fretheim i samtale med Inge Westly, EVU-leder Kirke, MF, om religion og politikk i et reformasjonsår. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 34(1), p. 81–85.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2017). Tros-trendene i 2017. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2017). Feiret ja til kirkebryllup med å sprette bryllupskaka. [Newspaper]. Adresseavisa.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). En fantastisk foreleser og retoriker. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). En sterk Kristus-forkynner. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Kirkens egne aktivister drev fram likestillingen. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Brukte sjansen til å påvirke. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Alt mellom himmel og jord. [Newspaper]. A-magasinet.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Modige prester til en åpen og våken kirke. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Teologisk pioner er gått bort. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Feministteologiens 'mor' er død. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Bare en søker til bachelor på UiO. [Newspaper]. Uniforum.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Bare teologene klarer seg uten lederkonsulenter. [Newspaper]. Uniforum.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). UiO overtar kirkens presteutdanning. [Newspaper]. Uniforum.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Var norsk kirkelig likegyldighet overfor nasjonalsosialismens jødeforfølgelse et utslag av luthersk arv?
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Betydelig makt i avisen. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Frykter å bli slukt av teologien. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Ordet er ikke alene. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Glassknuserne. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Ingen UiO-teologer i toppen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Hva vil Den norske kirke med Teologisk fakultet? Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Vårt Land og Det teologiske fakultet. Vårt land. ISSN 0805-5424. p. 32–32.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2016). Bibelen og den vanskelige kvinnesaken på 1800-tallet. In Dørum, Knut & Sødal, Helje Kringlebotn (Ed.), Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1900-1. p. 159–170.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2015). Kirke, kvinner og historiebruk. Likestilling og kvinnelige prester i Norge.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2015). Dette må du vite om kirkevalget. [Newspaper]. Adresseavisa.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2015). Oppskrift på strid. Om historien til avisen Vårt Land. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2015). Fire om talen til Hallesby. Om Ole Hallesbys helvetestale i 1953. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Foredrag om Ingrid Bjerkås. Norges første kvinnelige prest.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinne og første kvinnelige prest.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). "Husmora som forandra samfunnet og kyrkja". [Newspaper]. Nynorsk Pressekontor.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). "Bjerkås som utfordring". [Newspaper]. Dag og Tid.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). "På liv og helse løs". Om den første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203. p. 36–37.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). Om biografien om Ingrid Bjerkås. [Radio]. Østlandssendingen. P1.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). "Om prestegårder". [Radio]. Kulturnytt. P2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2014). "Fristelser". En samtale om "fristelse" mellom en teolog, psykolog og pedagog. [Radio]. Ekko. P2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012). ‘Women-friendly’ welfare states? Discussions on religion and gender in relation to Norwegian welfare policy 1920s-1940s.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012). Christ – liberator of women? On feminist biblical interpretations in 19th Century Norway.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012). Religion og politikk og fred og sånn. Kirkens historie er Norges historie. Her er et lynkurs. [Newspaper]. Krigsropet.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012). Intervjuet om Opplysningsvesenets fond og investeringer i Statoil. [Radio]. Radioselskapet NRK P2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2012). Intervjuet om muligheter for kirkelig vielse av homofile. [Radio]. Radioselskapet NRK P2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Slik får du A på eksamen. [Newspaper]. Studenttorget.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Rezenzionen: Nils Gunder Hansen, Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen (eds.): I himlen således også på jorden? Danske kirkefolk om velfærdsstaten og det moderne samfund. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2010. NORDEUROPAforum. ISSN 1863-639X. p. 167–179.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Spår konservativ død for folkekirken. [Newspaper]. Dagen.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås- første kvinnelige prest i Den norske kirke. Kirkonkukko = Kyrktuppen. p. 49–52.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble Norges første kvinnelige prest. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. p. 85–94.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Et liv på tvers. Motstandskvinnen Ingrid Bjerkås ble Norges første kvinnelige prest. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 35–35.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Kvinners prestetjeneste i et 200 års perspektiv.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble Norges første kvinneprest.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som Norges første kvinneprest.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2011). Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble Norges første kvinneprest.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010). Må speile fag og kirke utenfra. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010). Religion, gender and development - possibilities and problems.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010). Norjassa lapsen etu ohitti papin oikeudet. [Newspaper]. Helsinging Sanomat.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010). Fra luthersk embetsmannsstat til sekulær religionstoleratnt stat. Et kirkehistorisk blikk på det politiske forliket om stat og kirke av 2008. In Hougsnæs, Marit Halvorsen (Eds.), Folkekirke i forandring : lederskap og lederutfordringer fram mot 2020. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. ISSN 978-82-7991-171-5. p. 7–17.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010). Islamstudier. [Radio]. Radio Nova.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2010). Islamstudier. [Radio]. NRK P2.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2009). Hvem eier religiøse symboler? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2009). 10-årsjubileet for Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2009). Har innvendingene mot Schjelderup gått rett til helvete? Mener kirken i dag det samme som Schjelderup?
 • Tønnessen, Aud Valborg (2008). Church Critical Perspectives on the Modern Welfare State in Post War Norway.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2008). Changing Roles of Gender in the 20th Century.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2008). Henrik Wergeland som teologisk student.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Norges rolle på Afrikas Horn. Ny tid. ISSN 0803-3498. p. 36–37.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Norge på Afrikas Horn. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Intervju. TV2 Alltid Nyheter.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Berlin som møtested og transittby mellom øst og vest. En byvandring i sosial- og kulturhistorisk perspektiv.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Bishop Berggrav´s Understanding of the Two-Kingdom-Doctrine and the Resistance against the Nazi Occupation.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2007). Berlin som møtested og transittby mellom øst og vest. En sosial- og kulturhistorisk byvandring.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Kan religion og bistand forenes? Har kirke og misjon noen legitim plass i norsk utviklingshjelp?
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Vurderinger av statskirkeordningen på bakgrunn i Gjønnes-utvalgets innstilling.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Kvinner i ledelse i kirken.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Statlig makt over kirken i 500 år. [Radio]. NRK Norgesglasset.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Religiøse ledere og kjønnsperspektiver på bistand. [Radio]. NRK Verdibørsen.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Criteria for Partnership. A Gender perspective.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2006). Religion som verdi og strategi. Kirkens Nødhjelp i norsk utviklingshjelp.
 • Tønnessen, Aud Valborg (2005). Internasjonal diakoni - mindre enn misjon, mer enn offentlig bistand? (Åpningsforelesning).
 • Tønnessen, Aud Valborg (2005). Pettersen eller Bondevik? Dagbladet. ISSN 0805-3766.

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 4:06 PM - Last modified Nov. 6, 2020 10:38 AM

Projects

No ongoing projects