English

Fagseksjonen (FAGSEK)

Postadresse Postboks 1023 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 9
Domus Theologica
0371 OSLO
Telefon +47-22856864
E-post admin@teologi.uio.no
Stedkode 110020

Ansatte

Listen inneholder 62 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Angel, Sivert Førsteamanuensis i homiletikk 22850332 sivert.angel@teologi.uio.no
Baig, Naveed Universitetslektor naveedb@uio.no
Baldari, Serena Norlemann Stipendiat serenanb@uio.no Interreligiøse studier, Religionsstudier/religionshistorie, Hellige skrifter, Interreligiøs dialog, Islamske studier, Religion og diversitet, Religionspedagogikk, Arabisk, Gresk, Hebraisk
Baugerud, Tonje Stipendiat +47-22850376 tonjebau@uio.no Feminisme, Fenomenologi, Islam, Kjønnsteori, Kropp, Rom, Religionsantropologi
Bektovic, Safet Førsteamanuensis +47-22850357 safetb@uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Islam, Religionsfilosofi
Berg, Andreas Ihlang Stipendiat +47-22850352 andreab@uio.no Systematisk teologi, Queer, Skeiv teologi, LHBT+, Seksualitet og teologi, Samtidsteologi, Hermeneutikk, Antropologisk teologi, Queer theory
Blomkvist, Vemund Førstelektor +47-22850319 vb@uio.no Bibelen - Det nye testamente, Gresk, Teologihistorie, Komparative religionsstudier
Bruun, Helene Alice Konsulent heleab@uio.no
Bråten, Beret Forsker +47-22858939 beretb@uio.no
Eggen, Nora Sunniva Førstelektor +47-22854830 noraseg@uio.no
Elstad, Hallgeir Professor +47-22850340 +47-90035470 (mob) elstad@uio.no Norsk kirkehistorie, Protestantisme, Religion og politikk, Religion og estetikk, Diakoni, Religion i skolen, Religionssosiologi
Flaskerud, Ingvild Førstelektor +47-22850324 91792519 (mob) ++4791792519 ingvifl@uio.no
From, Erlend Hovdkinn Stipendiat +47 95934193 erlenhov@uio.no
Frøyshov, Stig Ragnvald Professor +47-22850365 stigrf@uio.no Liturgi, Riter og ritualer, Patristikk, Oldkirke
Furali, Sjur Atle Stipendiat sjurah@uio.no
Grane, Katinka Helene Salomons Førstesekretær khgrane@uio.no
Grung, Anne Hege Førsteamanuensis 22850342 annehg@teologi.uio.no Kjønn og teologi, Islam, Hermeneutikk, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Kjønnsteori
Gudme, Anne Katrine de Hemmer Førsteamanuensis +47-22850356 akgudme@uio.no Det gamle testamente/Den hebraiske Bibel, Religionsstudier/religionshistorie, Antikkens jødedom, Antikkens religion og kultur, Arkeologi og religion, Religionsfenomenologi, Ritualstudier, Hebraisk
Guttormsen, Hilde Kulseth Universitetslektor hildekg@uio.no
Hagen, Kaja Merete Haug Stipendiat +47-22850329 kajamh@uio.no
Hanserud, Sigurd Vitenskapelig assistent sigurhan@uio.no
Hezser, Catherine Professor II i jødiske studier +44 (0)20 7898 4633 ch12@soas.ac.uk
Hoel, Nina Førsteamanuensis +47-22850327 nbhoel@uio.no Religionsstudier/religionshistorie, Islamske studier
Hypszer, Joanna Stipendiat joannamh@uio.no
Jakobsen, Rolv Nøtvik Førsteamanuensis rolfj@uio.no
Jeanrond, Werner G. Professor +47-22850320 wernergj@uio.no
Johannessen, Halvard Førsteamanuensis +47-22850335 97097554 halvarj@uio.no Praktisk teologi, Dogmatikk, Ekklesiologi, Hermeneutikk, Kontekstuell teologi, Pastoralteologi, Religionssosiologi, Sekularisme og sekularitet
Johnsen, Elisabeth Tveito Førsteamanuensis +47-22850334 92035861 elisabtv@uio.no praktisk teologi, barneteologi, empirisk kirkeforskning, religionspedagogikk, trosopplæring
Kartzow, Marianne Bjelland Professor +47-22850343 marianbk@uio.no Bibelen - Det nye testamente, Kjønn og teologi, Hermeneutikk, Jesus, Evangeliene
Keller, Markus Universitetslektor +47-22841962 markuske@uio.no Religion og politikk, opprørsmekanismer, religion og konflikt
Kvalø, Karoline Stigum Vitenskapelig assistent karolskv@uio.no
Lagset, Frode +47-22850300 frodelag@uio.no
Lambertz-Nilssen, Tine tinelam@uio.no
Leirvik, Oddbjørn Birger Professor +47-22850363 +47 97173541 leirvik@uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Islam, Jesus, Religion i skolen, Religion og politikk, Sekularitet, samvittighet
Lerheim, Birgitte Førsteamanuensis +47-22850385 91795331 blerheim@uio.no Religion i skolen, Profesjonsetikk, Etikk, Protestantisme, Fleksibel læring, IKT og læring, Kjønn og teologi
Lundhaug, Hugo Professor +47-22850317 hugolu@uio.no Kirkehistorie, Monastisisme, Manuskriptstudier, Kristen apokryf litteratur, Ortodoksi og Kjetteri, Resepsjonsstudier, Koptisk
Løland, Ole Jakob Førstebibliotekar +47-22850355 +4798694865 (mob) olejlo@uio.no Bibliotek, Teologi, Religion og politikk, Katolisisme i Latin-Amerika, Religionsfilosofi, Bibelen - Det nye testamente
Mjaaland, Marius Timmann Professor +47-22850341 +47 46 77 99 97 marium@uio.no Religionsfilosofi, fenomenologi, språkfilosofi, sekularisme
Neutel, Karin Berber Postdoktor +47-22850346 karinbne@uio.no
Nordahl, Birte Stipendiat +47-22850345 birte.nordahl@teologi.uio.no 22 juli, Systematisk teologi, religion og samfunn, Samtidsteologi, Riter og ritualer, Kjønn og teologi
Norderval, Øyvind Professor +47-22850386 oyvinor@uio.no Religion og politikk, Oldkirke, Norsk kirkehistorie, Patristikk, Allmenn kirkehistorie, Teologihistorie, Hermeneutikk, Religion og estetikk, Kanon, Historiske religionsstudier, Kjetteri, Antikk kultur og religion, Nasjonalisme og religion
Rasmussen, Tarald Professor +47-22850325 taraldr@uio.no Luther, Reformasjonshistorie (Europa og Norden), Teologihistorie, Kjetteri, Protestantisme, Middelalderkristendom
Reinertsen, Ellen Aasland Stipendiat ellenare@uio.no
Runesson, Anders Prodekan +47-22850305 +4722850305 anderrun@uio.no Bibelen - Det nye testamente, Evangeliene, Paulus, Jesus, Hermeneutikk
Ruyter, Knut W Seniorrådgiver +47-22857034 +47-91184062 (mob) knutwr@uio.no
Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz Postdoktor +47-22850392 +47 92649100 kdschult@uio.no Etikk, Profesjonsetikk, Diakoni, Fenomenologi, Religion og medborgerskap
Salomonsen, Jone Professor +47-22850373 jonesa@uio.no Liturgi, Luther, Religionsantropologi, Hermeneutikk, Riter og ritualer, Komparative religionsstudier, Kjønn og teologi, Religionsfilosofi, Nyreligiøsitet, Kontekstuell teologi, Systematisk teologi, Kjønnsteori
Schmidt, Helena M. Strandli Stipendiat +47-22850361 helenasc@uio.no Medborgerskap, Diakoni, Måltider
Selimovic, Amina Stipendiat +47-22850388 aminas@uio.no Islam, Kjønnsteori, Interreligiøse studier - Religionsdialog
Shah, Farhan Stipendiat +47-97798400 (mob) +47-228550333 farhanas@uio.no Islam, Religionsfilosofi, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Filosofi
Staxrud, Helge Asbjørn Stipendiat +47-22850326 helgeast@uio.no Kirkehistorie, Demonologi, Trolldom, Bibelresepsjon
Stordalen, Terje Professor +47-22850366 +47-90593212 (mob) terjesto@uio.no Det gamle testamente/Den hebraiske Bibel, Visdomslitteratur, Kanon, Hebraisk, Antikk kultur og religion, Komparative religionsstudier
Svare, Helge Dosent +47-22452748 helgesv@uio.no
Thelle, Notto R. Seniorprofessor (emeritus) 32788351 40287458 (mob) notto.thelle@teologi.uio.no Religion og litteratur, Buddhisme, Kontekstuell teologi, Nyreligiøsitet, Visdomslitteratur, Komparative religionsstudier, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Historiske religionsstudier, Systematisk teologi
Thomassen, Merete Førsteamanuensis i liturgikk 22850316 merete.thomassen@teologi.uio.no Liturgikk
Thorkildsen, Dag Professor +47-22850315 dagth@uio.no Protestantisme, Norsk kirkehistorie, Teologihistorie, Systematisk teologi, Religion og politikk, Nasjonalisme og religion
Timmann-Mjaaland, Angela Stipendiat +47-22850358 angelmj@uio.no
Tonstad, Linn Marie Professor II linnmto@uio.no
Tønnessen, Aud Valborg Dekan +47-22850339 +47-99383605 (mob) audt@uio.no Norsk kirkehistorie, Religion og politikk, Religion og medborgerskap, Diakoni, Protestantisme
Van Den Breemer, Rosemarie Stipendiat +47-22850344 rosemarv@uio.no Religionssosiologi, Religion og politikk, Sekularitet, Islam
Wyller, Trygve Eiliv Professor +47-22850359 +47-97029427 (mob) twyller@uio.no Systematisk teologi/Samtidsteologi, Praktisk teologi, Diakoni, Etikk, Ekklesiologi, Romteori, Nordisk protestantisme
Ødegaard, Henrik Universitetslektor 905 77 950 henriode@uio.no