Runa studerer religion og samfunn

Runa er student på bachelorprogrammet i religion og samfunn. Hun synes praksismuligheten på programmet er spesielt givende, og at det er nyttig for studenter å selv oppleve at det er behov for religionskompetanse i arbeidslivet. 

Foto av Runa Jarsve

Runa Jarsve

Hvorfor begynte du på TF?

Det var egentlig litt tilfeldig. Jeg fikk studieplass på bachelorprogrammet i religion og samfunn (RESA). Det er jeg glad for i dag! Samfunnskunnskap og religion har alltid vært favorittfagene mine. Jeg valgte derfor å sette RESA på listen over studieønsker siden det virket som om programmet var linket til både religion og samfunnskunnskap – noe jeg mener det er. Programmet virket dagsaktuelt og engasjerende! 

Hva er det beste med å studere på TF?

Jeg liker at TF er et lite fakultet. Det er lett å bli kjent med medstudenter siden det er et lite miljø. Dette gjør også at det er lett å oppsøke undervisere. I tillegg er det litt stas at flere av professorene på fakultetet er anerkjente innenfor religionsfeltet!

Hva kunne du tenke deg å jobbe med senere?

Det hadde vært gøy å jobbe med religionsdialog, eller som en form for konsulent? Kanskje drive med rådgivning om religion? En drøm er å jobbe internasjonalt, kanskje i FN eller noe lignende. 

Hva er det mest interessante emnet du har tatt på TF og hvorfor?

Jeg synes praksisemnet var veldig spennende! Jeg var i praksis i Mellomkirkelig råd to ganger i uka i 13 uker.

Det å faktisk være på en ekte arbeidsplass var givende. Jeg fikk for eksempel mulighet å delta i religionsdialog, deriblant i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

I tillegg fikk jeg være med på møter med samarbeidspartnere som Regnskogfondet og Antirasistisk senter. Å se at det er behov for religionskompetanse i en jobbsituasjon var veldig nyttig, og det er jo gode erfaringer å ta med seg videre i studieløpet.

Hva er TF for deg?

TF er for meg mitt andre hjem. Jeg bruker mye tid på fakultetet både på grunn av studiene, men også på grunn av det sosiale. Jeg føler meg trygg og velkommen, og jeg føler jeg kjenner omtrent alle.

Publisert 11. feb. 2021 11:55 - Sist endret 24. feb. 2021 11:04