Jens studerer teologi

Jens er student på profesjonsstudiet i teologi. Han er veldig fornøyd med studievalget: – Du møter helt enormt dyktige ansatte, folk som er blant de aller beste på sitt felt, men som også er jordnære og hyggelige, forteller Jens.

Portrettbilde av Jens Lægreid

Jens Lægreid

Hvorfor begynte du på TF?

Jeg begynte på TF fordi jeg hadde lyst til å bli prest. UiO var rett sted for meg, siden det er et bredt spekter av ulike folk her som jeg lærer masse av. Det å bli kjent med folk som studerer helt andre ting enn deg er kjempegivende, og man kan lage sykt bra kvisslag!

Hva er det beste med å studere på TF?

Du møter helt enormt dyktige ansatte, folk som er blant de aller beste på sitt felt, men som også er jordnære og hyggelige! Jeg opplever at de bryr seg om meg og at jeg skal bli en dyktig teolog. Dessuten er det veldig hyggelig at TF er et lite sted. Jeg møter alltid noen jeg kjenner i læringssenteret eller i kantina.

Hva kunne du tenke deg å jobbe med senere? 

Jeg har lyst til å jobbe som prest. Forhåpentligvis kan jeg starte i Forsvaret og jobbe tett på folk der. Etter det tenker jeg egentlig å fortsette så lenge det oppleves verdifullt å være der, og så lenge jeg føler at jeg bidrar godt på arbeidsplassen. Om man trenger å endre litt på hverdagen, finnes det et ganske bredt spekter av ulike presteroller. Om jeg vil tenke helt nytt er kompetansen jeg sitter på veldig allsidig og anvendelig.

Hva er det mest interessante emnet du har tatt på TF og hvorfor? 

Vi profesjonsstudenter er så heldige at vi har praksis. Jeg var på institusjonspraksis på et sykehus og fikk prøve meg som sykehusprest. Der var vi fire studenter, to fra MF vitenskapelig høyskole og to fra TF. Alle hadde ulik bakgrunn og ulike tanker med seg inn i praksisen om hva god omsorg er. Jeg lærte masse av veilederen, professorene på TF og de ansatte på sykehuset, men jeg lærte kanskje aller mest av mine tre medstudenter. Dessuten var det utrolig lærerikt å møte folk i mange forskjellige faser av livet på sykehuset. Man møter mange folk opp gjennom årene, men jeg har aldri før møtt folk på den måten.  

Hva er TF for deg? 

Først og fremst er TF hverdagen min, det er her jeg hører til. Det er fint å høre til på et trygt og godt sted. Samtidig er det et sted i konstant bevegelse. Forskning, studenter og ansatte utvikles hver eneste dag. Det er kanskje lett å tenke at teologi er et ganske statisk fag. Altså, hovedboka på pensum er jo temmelig gammel, men det inntrykket forsvinner raskt når du er på innsiden. Her gjøres det store og små fremskritt for folk og fag hver dag, og det har det vært en glede å få være en del av!

Publisert 27. nov. 2020 16:18 - Sist endret 15. des. 2020 14:01