Irma studerer religion og samfunn

Irma er student på masterprogrammet i religion og samfunn. Hun mener studiet er svært relevant i den verden vi lever i, og er glad for at man som student har stor frihet til å selv velge områder man vil spesialisere seg innenfor.

Foto av Irma Holmelid Duhovic

Irma Holmelid Duhovic 

Hvorfor begynte du på TF?

Jeg valgte å søke på programmet religion og samfunn på TF som mitt førstevalg fordi det er, etter min mening, et av de aller mest relevante studiene man kan ta i dag.

Uansett om man ønsker en bachelor eller en mastergrad vil man bli en del av en svært kompleks studieretning hvor man får en tverrfaglig forståelse for store samfunnsspørsmål i lys av religion og teologi.

Dette kan eksempelvis være dagsaktuelle spørsmål som omhandler migrasjon, politikk, ekstremisme og/eller kjønn. Noe som fanget min oppmerksomhet, var blant annet at man får mulighet til å bruke religiøse primærkilder for å forstå disse store samfunnstemaene.

Hva er det beste med å studere på TF?

Det beste med TF må være at man befinner seg på et fakultet hvor det er lett å være "på hils" med alle, dette inkluderer også ansatte. Dersom man drar til fakultetet alene finnes det som regel alltid noen å ta en liten prat med, og på den måten får man en tryggere base i en ellers utfordrende, men spennende hverdag.

Faglig sett synes jeg det beste er at man med valgemner og 40-gruppe i stor grad får muligheten til å spesialisere sin grad i den retningen man ønsker og interesserer seg for. Det gjør jo selvsagt lesingen og eksamensoppgavene enda mer motiverende!

Hva kunne du tenkt deg å jobbe med senere?

Min drøm er å jobbe som politisk rådgiver eller innenfor et departement med enten nasjonale eller internasjonale saker som omhandler migrasjon, integrering, forebygging eller brobygging mellom stater og/eller kulturer.

Hva er det mest interessante emnet du har tatt på TF og hvorfor?

I min bachelorgrad tror jeg det mest interessante emnet må ha vært RESA3101 – Religion and Politics in Global Perspective. Religion og politikk kan ofte anses som to separate felt, men i dette emnet får man et globalt perspektiv og en viktig forståelse for hvilken rolle religion har for politikk og for politiske aktører, noe som videre påvirker verden vi lever i. Ellers gleder jeg meg veldig til å ha masteremner om migrasjon og om ekstremisme og demokrati. Disse tror jeg vil gi en enda dypere forståelse for hvorfor ting skjer som de skjer, og følgelig hva dette kan føre til.

Hva er TF for deg?

I tillegg til alt ovenfor er TF for meg et inspirerende og sosialt læringssted hvor jeg kan være en del av en interessant kunnskapsboble. Jeg føler meg heldig som kan ha denne plassen som en stor del av min hverdag!

Publisert 5. jan. 2021 17:38 - Sist endret 24. feb. 2021 11:04