Helene studerer teologi

Helene er student på profesjonsstudiet i teologi. Hun forteller at man lett blir kjent med medstudenter og ansatte, og at det er et godt sosialt miljø på fakultetet.

Helene Lunder Eriksen. Foto.

Helene Lunder Eriksen

Hvorfor begynte du på TF?

Jeg har hatt et ønske om å studere teologi siden jeg var konfirmant. For meg sto valget mellom Det teologiske fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo og MF vitenskapelig høyskole. Jeg ble overbevist av et klokt hode om at TF var stedet for meg!

Hva er det beste med å studere på TF?

Fakultetet er ikke så stort, så man blir lett kjent med medstudenter og ansatte. TF er også en plass hvor mangfoldet blir møtt på en god måte. I tillegg blir man kjent med ulike mennesker som man kanskje ikke har hatt noen tilknytning til tidligere.

Hva kunne du tenke deg å jobbe med senere?

Jeg er fortsatt ung, men per dags dato har jeg et ønske om å jobbe i kirken.

Hva er det mest interessante emnet du har tatt på TF og hvorfor?

Om jeg skal velge et så langt, må det nok bli «Det flerreligiøse Norge». Et emne hvor en blant annet lærer om de ulike religionene i Norge og hvordan dette påvirker samfunnet. Det var veldig spennende! 

Hva er TF for deg?

TF for meg er et sted som motiverer og inspirerer faglig. Et sted hvor man blir sett og hørt. Men det er mer enn et fakultet hvor kun det faglige står i fokus – det er et sted med et godt sosialt miljø, gode mennesker og gode samtaler.

Publisert 24. mars 2021 14:32 - Sist endret 15. apr. 2021 09:18