Eliana studerer religion og samfunn

Eliana er student på masterprogrammet i religion og samfunn. Hun ønsker å jobbe med brobygging mellom kulturer og religioner, og synes det er spennende med mangfoldet i studiemiljøet på programmet.

Bildet kan inneholde: kinn, hud, leppe, smil, øyenbryn.

Eliana Hercz

Hvorfor begynte du på TF?

TF var opprinnelig ikke førstevalget mitt, men etter en uke på TF var jeg ”frelst”. Jeg er utrolig glad for at jeg havnet her!

 

Hva er det beste med å studere på TF?

Det er særlig to ting som utmerker seg med TF; man blir utrolig godt ivaretatt, da det er et ganske lite fakultet og man blir lagt merke til. I tillegg er det veldig gøy at det er så stort mangfold når det gjelder studentenes religiøse tilhørighet og bakgrunn. Dette gjør at man kan lære av hverandre ”face to face”, ikke bare via bøker.

 

Hva kunne du tenke deg å jobbe med senere?

Jeg har et stort ønske om å jobbe med ulike mennesker, og spesielt brobygging mellom forskjellige kulturer og religioner. Med tanke på at Norge er i konstant utvikling og gradvis blir mer flerkulturelt, er det et stadig større behov for slikt arbeid.

 

Hva er det mest interessante emnet du har tatt på TF og hvorfor?

Det mest interessante emnet hittil har vært ”det flerreligiøse Norge”, fordi det er så dagsaktuelt!

 

Hva er TF for deg?

Vi har et spennende læringsmiljø, hvor fakultetet hører på og tar hensyn til studentenes ønsker, og arrangerer foredrag og debatter relatert til dagsaktuelle temaer. TF er inspirerende, motiverende og sosialt.

Publisert 29. mars 2017 10:23 - Sist endret 18. mars 2021 14:36