Alex studerer teologi

- For meg er TF et sted hvor det både er mulig å være seg selv, og mulig å stille kritiske, viktige og vanskelige spørsmål, sier Alex, som er student på profesjonsstudiet i teologi. 

Foto av Alex Ramstad Døsvik. Fotograf: Erlend Lånke Solbu

Alex Ramstad Døsvik. Foto: Erlend Lånke Solbu

Hvorfor begynte du på TF?

- Jeg valgte å begynne på TF både fordi jeg kjenner mange som har gått og som gikk på fakultetet da jeg starta, og fordi jeg kjenner litt til en del av de som jobber her. På bakgrunn av dette tenkte jeg at TF ville være riktig valg for meg.

Hva er det beste med å studere på TF?

- Det beste med å studere på TF er all den faglige kompetansen som finnes på fakultetet, noe som gjenspeiler seg i de ulike emnene og kursene man tar gjennom studiet. 

I tillegg er det et lite fakultet, og veien mellom studentene og foreleserne er kort – alle omgås i kantina.

Hva kan du tenkte deg å jobbe med senere?

- Når jeg er ferdig med studiene håper jeg å kunne jobbe som prest, og det er derfor jeg også går profesjonsstudiet i teologi.

Hva er det mest interessante emnet du har tatt på TF og hvorfor?

- Det mest interessante emnet jeg har tatt ved TF så langt er «Queering Religions in a Western Context». Dette er  relevant for det jeg har lyst til å fordype meg i senere i studiet.

Hva er TF for deg?

- For meg er TF et sted hvor det både er mulig å være seg selv, og mulig å stille kritiske, viktige og vanskelige spørsmål. Dette er veldig viktig for å kunne utvikle kunnskap.

Publisert 12. feb. 2021 12:55 - Sist endret 12. feb. 2021 12:55