English

Fagseksjonen (FAGSEK)

Postadresse Postboks 1023 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 9
Domus Theologica
0371 OSLO
Telefon +47-22856864
E-post admin@teologi.uio.no
Stedkode 110020

Ansatte

Listen inneholder 68 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Abercrombie, Lloyd Gregory Stipendiat +47-22850351 l.g.abercrombie@teologi.uio.no
Angel, Sivert Førsteamanuensis i homiletikk 22850332 sivert.angel@teologi.uio.no
Arentzen, Thomas Postdoktor +47-22850336 thomas.arentzen@teologi.uio.no Oldkirke, Patristikk, Hermeneutikk, Liturgi, Hymner, Riter og ritualer, Mariologi, Jomfru Maria
Arnesen, Knut Espen Universitetslektor k.e.arnesen@ikos.uio.no Midtøsten, Semittisk, Hebraisk
Baig, Naveed Universitetslektor naveed.baig@teologi.uio.no
Baugerud, Tonje Stipendiat tonje.baugerud@teologi.uio.no Feminisme, Fenomenologi, Islam, Kjønnsteori, Kropp, Rom, Religionsantropologi
Bektovic, Safet Førsteamanuensis +47-22850357 safet.bektovic@teologi.uio.no Religionsfilosofi, Islam, Interreligiøse studier - Religionsdialog
Berg, Andreas Ihlang Stipendiat +47-22850352 a.i.berg@teologi.uio.no
Blomkvist, Vemund Førstelektor +47-22850319 vemund.blomkvist@teologi.uio.no Bibelen - Det nye testamente, Gresk, Teologihistorie, Komparative religionsstudier
Bruun, Helene Alice Konsulent h.a.bruun@teologi.uio.no
Bråten, Beret Førstelektor +47-22858939 +47-90950264 (mob) beret.braten@stk.uio.no Integrering, Interseksjonalitet, Kjønnslikestilling, Feminisme, Politisk deltakelse og representasjon, Velferdsstat
Cirafesi, Wally Vincente Stipendiat +47-22850338 w.v.cirafesi@teologi.uio.no
Edelman, Diana Professor +47-22850341 diana.edelman@teologi.uio.no Antikk Hebraisk, Minne, Hebraisk Bibel/det Gamle Testamente, Jødedom, Antikk kultur og religion
Eggen, Nora Sunniva Førstelektor +47-22854830 n.s.eggen@ikos.uio.no
Elstad, Hallgeir Prodekan +47-22850340 +47-90035470 (mob) hallgeir.elstad@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Protestantisme, Religion og politikk, Religion og estetikk, Diakoni, Religion i skolen, Religionssosiologi
Flaskerud, Ingvild Førstelektor +47-22850324 91792519 (mob) ++4791792519 ingvild.flaskerud@teologi.uio.no
From, Erlend Hovdkinn Stipendiat +47 95934193 e.h.from@teologi.uio.no
Frøyshov, Stig Ragnvald Professor +47-22850365 s.r.froyshov@teologi.uio.no Riter og ritualer, Patristikk, Oldkirke, Liturgi
Fure, Børge Hatch Førstesekretær borgehf@student.teologi.uio.no
Gram-Nilsen, Johanne Førstesekretær johangra@student.teologi.uio.no
Grane, Katinka Helene Salomons Førstesekretær khgrane@student.sv.uio.no
Grung, Anne Hege Førsteamanuensis 22850342 annehg@teologi.uio.no Kjønn og teologi, Islam, Hermeneutikk, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Kjønnsteori
Guttormsen, Hilde Kulseth Universitetslektor h.k.guttormsen@teologi.uio.no
Hagen, Kaja Merete Haug Stipendiat +47-22850329 k.m.h.hagen@teologi.uio.no
Hezser, Catherine Professor II i jødiske studier +44 (0)20 7898 4633 ch12@soas.ac.uk
Hoel, Nina Førsteamanuensis +47-22850356 nina.hoel@teologi.uio.no
Jeanrond, Werner G. Professor +47-22850320 w.g.jeanrond@teologi.uio.no
Johannessen, Halvard Førsteamanuensis +47-22850335 halvard.johannessen@teologi.uio.no
Johnsen, Elisabeth Tveito Førsteamanuensis +47-22850334 92025861 e.t.johnsen@teologi.uio.no praktisk teologi, barneteologi, empirisk kirkeforskning, religionspedagogikk, trosopplæring
Kartzow, Marianne Bjelland Professor +47-22850343 m.b.kartzow@teologi.uio.no Kjønn og teologi, Jesus, Bibelen - Det nye testamente, Hermeneutikk, Evangeliene
Keller, Markus Universitetslektor +47-22841962 markus.keller@teologi.uio.no Religion og politikk, opprørsmekanismer, religion og konflikt
Kloster, Sven Thore Stipendiat +47-22850362 48256847 (mob) 48256847 s.t.kloster@teologi.uio.no Dogmatikk, Systematisk teologi, Hermeneutikk, Religionsfilosofi, Protestantisme, Kontekstuell teologi, Religion og politikk, Interreligiøse studier - Religionsdialog
Knight, Lisa lisa.knight@teologi.uio.no
Lagset, Frode +47-22850300 frode.lagset@teologi.uio.no
Lambertz-Nilssen, Tine tinelam@student.teologi.uio.no
Lang, Tore-Kristian Førsteamanuensis t.k.lang@teologi.uio.no
Leirvik, Oddbjørn Birger Professor +47-22850363 +47 97173541 o.b.leirvik@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Islam, Jesus, Religion i skolen, Religion og politikk, Sekularitet, samvittighet
Lerheim, Birgitte Førsteamanuensis +47-22850385 91795331 birgitte.lerheim@teologi.uio.no Erikk, IKT og læring, Fleksibel læring, Protestantisme, Religion i skolen, Profesjonsetikk, Kjønn og teologi
Lundhaug, Hugo Professor +47-22850317 hugo.lundhaug@teologi.uio.no Kirkehistorie, Monastisisme, Manuskriptstudier, Kristen apokryf litteratur, Ortodoksi og Kjetteri, Resepsjonsstudier, Koptisk
Løland, Ole Jakob Førstebibliotekar +47-22850355 98694865 (mob) o.j.loland@teologi.uio.no Bibliotek, Teologi, Religion og politikk, Katolisisme i Latin-Amerika, Religionsfilosofi, Bibelen - Det nye testamente
Mjaaland, Marius Timmann Professor +47 46 77 99 97 m.t.mjaaland@teologi.uio.no Religionsfilosofi, Dogmatikk, Religion og politikk, Sekularitet, Protestantisme
Neutel, Karin Berber Postdoktor +47-22850346 k.b.neutel@teologi.uio.no
Nordahl, Birte Stipendiat +47-22850345 birte.nordahl@teologi.uio.no 22 juli, Systematisk teologi, religion og samfunn, Samtidsteologi, Riter og ritualer, Kjønn og teologi
Norderval, Øyvind Professor +47-22850386 oyvind.norderval@teologi.uio.no Religion og politikk, Oldkirke, Norsk kirkehistorie, Patristikk, Allmenn kirkehistorie, Teologihistorie, Hermeneutikk, Religion og estetikk, Kanon, Historiske religionsstudier, Kjetteri, Antikk kultur og religion, Nasjonalisme og religion
Rasmussen, Tarald Professor +47-22850325 tarald.rasmussen@teologi.uio.no Luther, Reformasjonshistorie (Europa og Norden), Teologihistorie, Kjetteri, Protestantisme, Middelalderkristendom
Reinertsen, Ellen Aasland Stipendiat e.a.reinertsen@teologi.uio.no
Runesson, Anders Professor +47-22850305 +4722850305 anders.runesson@teologi.uio.no Evangeliene, Hermeneutikk, Jesus, Paulus, Bibelen - Det nye testamente
Ruyter, Knut W Avdelingsdirektør +47-22845518 +47-91184062 (mob) k.w.ruyter@medisin.uio.no
Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz Postdoktor +47-22850392 +47 92649100 k.d.m.s.ronsdal@teologi.uio.no Etikk, Profesjonsetikk, Diakoni, Fenomenologi, Religion og medborgerskap
Salomonsen, Jone Professor +47-22850373 jone.salomonsen@teologi.uio.no Liturgi, Luther, Religionsantropologi, Hermeneutikk, Riter og ritualer, Komparative religionsstudier, Kjønn og teologi, Religionsfilosofi, Nyreligiøsitet, Kontekstuell teologi, Systematisk teologi, Kjønnsteori
Schmidt, Helena M. Strandli Stipendiat +47-22850361 h.m.s.schmidt@teologi.uio.no
Selimovic, Amina Stipendiat +47-22850388 amina.selimovic@teologi.uio.no Islam, Kjønnsteori, Interreligiøse studier - Religionsdialog
Shah, Farhan Stipendiat +47-97798400 (mob) +47-228550333 farhan.shah@teologi.uio.no Islam, Religionsfilosofi, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Filosofi
Staxrud, Helge Asbjørn Stipendiat +47-22850326 h.a.staxrud@teologi.uio.no Kjønnsteori, Protestantisme, Luther, Hermeneutikk, Reformasjonshistorie
Stordalen, Terje Professor +47-22850366 +47-90593212 (mob) terje.stordalen@teologi.uio.no Bibelen - Det gamle testamente, Visdomslitteratur, Kanon, Hebraisk, Antikk kultur og religion, Komparative religionsstudier
Thelle, Notto R. Seniorprofessor (emeritus) 32788351 40287458 (mob) notto.thelle@teologi.uio.no Religion og litteratur, Buddhisme, Kontekstuell teologi, Nyreligiøsitet, Visdomslitteratur, Komparative religionsstudier, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Historiske religionsstudier, Systematisk teologi
Thomassen, Merete Førsteamanuensis +47-22850316 merete.thomassen@teologi.uio.no
Thorkildsen, Dag Professor +47-22850315 dag.thorkildsen@teologi.uio.no Protestantisme, Norsk kirkehistorie, Teologihistorie, Systematisk teologi, Religion og politikk, Nasjonalisme og religion
Timmann-Mjaaland, Angela Stipendiat +47-22850358 angela.timmann-mjaaland@teologi.uio.no
Tofte, Annhild Margrete Stipendiat +47-22850344 95884098 (mob) +47 95884098 a.m.tofte@teologi.uio.no
Tønnessen, Aud Valborg Dekan +47-22850339 +47-99383605 (mob) a.v.tonnessen@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Religion og politikk, Religion og medborgerskap, Diakoni, Protestantisme
Van Den Breemer, Rosemarie Stipendiat +47-22850344 r.v.d.breemer@teologi.uio.no Religionssosiologi, Religion og politikk, Sekularitet, Islam
Villadsen, Kaspar Professor kaspar.villadsen@teologi.uio.no
Wyller, Trygve Eiliv Professor +47-22850359 +47-97029427 (mob) t.e.wyller@teologi.uio.no Diakoni, Profesjonsetikk, Sekularitet, Hermeneutikk, Protestantisme, Systematisk teologi, Fenomenologi, Religion og medborgerskap, Etikk
Ytterbøe, Vegard Ree Vitenskapelig assistent +47-22850368 90711202 v.r.ytterboe@teologi.uio.no Antikatolisisme, Religionsfrihet, 1800-tallet, Protestantisme
Zakariassen, Kari Stipendiat +47-22841963 kari.zakariassen@teologi.uio.no Bibelen - Det gamle testamente
Årsheim, Helge Postdoktor +47-22850364 41472911 (mob) helge.arsheim@teologi.uio.no Religion og politikk, Sekularitet, Komparative religionsstudier, Religionssosiologi
Ødegaard, Henrik Universitetslektor 905 77 950 henrik.odegaard@teologi.uio.no