English version of this page

Fagseksjonen (FAGSEK)

Postadresse Postboks 1023 Blindern, 0315 Oslo
Besøksadresse Blindernveien 9
Domus Theologica
0371 Oslo
Telefon +47 22856864
E-post admin@teologi.uio.no
Stedkode 110020

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Angel, Sivert Professor 22850332 sivert.angel@teologi.uio.no Kirkehistorie, Praktisk teologi, Lutherstudier, Reformasjonsstudier, Homiletikk
Baig, Naveed Stipendiat naveed.baig@teologi.uio.no Praktisk teologi, tros- og livsynsslederskap
Baldari, Serena Norlemann Stipendiat s.n.baldari@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Hellige skrifter, Koranstudier
Baugerud, Tonje Stipendiat +47 22850376 tonje.baugerud@teologi.uio.no Kjønn og religion, Islamske studier
Bektovic, Safet Førsteamanuensis +47 22850357 safet.bektovic@teologi.uio.no Interreligiøse studier, islamstudier, etikk, religionsfilosofi, Interreligiøs dialog
Blomkvist, Vemund Førstelektor +47 22850319 vemund.blomkvist@teologi.uio.no Det nye testamente, Gresk, Hebraisk
Boeré, Robyn Elizabeth Førsteamanuensis r.e.boere@teologi.uio.no
Busch, Emil Junge Nielsen Stipendiat e.j.n.busch@teologi.uio.no Systematisk teologi, Etikk, Profesjonsetikk, Religionsfilosofi
Bélanger Sarrazin, Roxanne Postdoktor r.b.sarrazin@teologi.uio.no
Cook, Samuel Peter Postdoktor s.p.cook@teologi.uio.no Religionshistorie, Kristen apokryf litteratur, Koptisk kristendom, Manuskriptstudier, Papyrologi, Koptisk
Delidaki, Argyro Stipendiat argyro.delidaki@teologi.uio.no
Ekberg, Sebastian Jakob Daniel Stipendiat s.j.d.ekberg@teologi.uio.no Systematisk teologi, Dogmatikk, Ekklesiologi, Estetikk og religion, Etikk, Hermeneutikk, Latin
Elstad, Hallgeir Prodekan +47 22850340 +47 90035470 (mob) hallgeir.elstad@teologi.uio.no Kirkehistorie, Nordisk kirkehistorie, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Pietisme, Ekklesiologi
Frøyshov, Stig Ragnvald Professor +47 22850365 s.r.froyshov@teologi.uio.no Kirkehistorie, Liturgiske studier, Ritualstudier, Patristikk, Østkirkestudier
Furali, Sjur Atle Stipendiat s.a.furali@teologi.uio.no Kirkehistorie
Furehaug, Marita Lindberg Stipendiat m.l.furehaug@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Apokalyptikk, Islamske studier, levd religion, religion og klima/miljø, religion og samfunn.
Gjermundsen, Gunnar Stipendiat gunnar.gjermundsen@teologi.uio.no Systematisk teologi, Religionsfilosofi, Patristikk, Tidlig kristendom, Komparative religionsstudier, Gresk
Graz, Florian Stipendiat florian.graz@teologi.uio.no
Grung, Anne Hege Professor +47 22850342 a.h.grung@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Interreligiøs dialog, Islamske studier, Hermeneutikk
Gudme, Anne Katrine de Hemmer Professor +47 22850356 a.k.de.h.gudme@teologi.uio.no Den hebraiske Bibel/Det gamle testamente, Religionshistorie, Antikkens jødedom, Antikkens religion og kultur, Arkeologi og religion, Religionsfenomenologi, Ritualstudier, Hebraisk
Guttormsen, Hilde Spesialpedagog 45065607 (mob) hilde.guttormsen@nittedal.kommune.no Praktisk teologi
Henriksson, Gustaf Stipendiat gustaf.henriksson@teologi.uio.no Det nye testamente, Hermeneutikk, Paulinske studier, soteriologi
Hoel, Nina Studiedekan +47 22850327 nina.hoel@teologi.uio.no Religionsantropologi, Kjønn, seksualitet og religion, Feministisk teori og metodologi, Islamske studier, Religion og klima/miljø
Hypszer, Joanna Maria Stipendiat joannamh@student.teologi.uio.no Kirkehistorie, Religionshistorie, Koptisk kristendom, Manuskriptstudier, Kristen apokryf litteratur, Papyrologi, Monastisisme, Koptisk, Gresk
Joelsson, Linda Kristina Postdoktor l.k.joelsson@teologi.uio.no Det nye testamente, Paulinske studier, Hermeneutikk, Tidlig kristendom, Demokrati og teologi, Religion kropp og seksualitet
Johannessen, Halvard Førsteamanuensis +47 22850335 97097554 halvard.johannessen@teologi.uio.no Praktisk teologi, Systematisk teologi, Ekklesiologi, Hermeneutikk, Kontekstuell teologi, Pastoralteologi, Religionssosiologi
Johnsen, Elisabeth Tveito Førsteamanuensis +47 22850334 92035861 e.t.johnsen@teologi.uio.no Praktisk teologi, Levd religion, Religionspedagogikk, Menighetsforskning
Kartzow, Marianne Bjelland Professor +47 22850343 m.b.kartzow@teologi.uio.no Det nye testamente, Kjønn og religion, Hermeneutikk, Den historiske Jesus, Evangelielitteratur
Keller, Markus Universitetslektor +47 22841962 markus.keller@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Religion og samfunn
Kotva, Simone Forsker 22850368 simone.kotva@teologi.uio.no Systematisk teologi
Köhrsen, Jens-Ole Førsteamanuensis j.o.kohrsen@teologi.uio.no
Leiva, Eduard Sablon Forsker e.s.leiva@teologi.uio.no
Lerheim, Birgitte Førsteamanuensis +47 22850385 91795331 birgitte.lerheim@teologi.uio.no Systematisk teologi, Profesjonsetikk, Etikk, Nordisk protestantisme
Lundhaug, Hugo Professor +47 22850317 hugo.lundhaug@teologi.uio.no Kirkehistorie, Religionshistorie, Manuskriptstudier, Kristen apokryf litteratur, Ortodoksi og kjetteri, Monastisisme, Kognitiv teori, Bibelresepsjon, Koptisk
Mjaaland, Marius Professor +47 22850341 +47 46 77 99 97 marius.mjaaland@teologi.uio.no Systematisk teologi, Religionsfilosofi, økologi, organdonasjon
Nordahl, Birte Stipendiat +47 22850345 birte.nordahl@teologi.uio.no Systematisk teologi, Religion og samfunn, Ritualstudier, Kjønn seksulitet og religion
Reinertsen, Ellen Aasland Stipendiat +47 95708924 (mob) e.a.reinertsen@teologi.uio.no Det nye testamente, Praktisk teologi, Antikkens religion og kultur, Bibelresepsjon, Evangelielitteratur, Hellige skrifter, Interseksjonalitet, Gresk, Koptisk
Runesson, Anders Professor +47 22850305 +4722850305 anders.runesson@teologi.uio.no Det nye testamente, Evangelielitteratur, Paulinske studier, Tidlig kristendom, Antikkens jødedom, Synagogestudier, Gresk, Hebraisk, Latin
Ruyter, Knut W Professor +47 22857034 91184062 (mob) k.w.ruyter@admin.uio.no Systematisk teologi, Etikk
Rønsdal, Kaia Førsteamanuensis +47 22850392 +47 92649100 kaia.ronsdal@teologi.uio.no Systematisk teologi, Diakonivitenskap, Migrasjon, Profesjonsetikk, Religionsfenomenologi
Salomonsen, Jone Gro Professor +47 22850373 +47 92253084 (mob) j.g.salomonsen@teologi.uio.no Kjønn og religion, Systematisk teologi, Ritualstudier, Liturgiske studier, Kontekstuell teologi, Hermeneutikk, Religionsfilosofi
Smelova, Natalia Stipendiat natalia.smelova@teologi.uio.no Kirkehistorie, Bibelresepsjon, Bysantinske studier, Østkirkestudier, Liturgiske studier, Hymnologi
Stordalen, Terje Professor +47 22850366 +47 90593212 (mob) terje.stordalen@teologi.uio.no Den hebraiske Bibel/Det gamle testamente, Visdomslitteratur, Kanon, Hebraisk, Antikkens religion og kultur, Komparative religionsstudier
Svare, Helge Professor II +47 22452748 helge.svare@teologi.uio.no
Thelle, Notto Reidar n.r.thelle@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Systematisk teologi, Interreligiøs dialog, Kontekstuell teologi, Nyreligiøse bevegelser, Visdomslitteratur, Komparative religionsstudier
Thomassen, Merete Førsteamanuensis i liturgikk 22850316 +47 92236918 (mob) merete.thomassen@teologi.uio.no Praktisk teologi, Kjønn og religion, Liturgiske studier, Ritualstudier, Feministisk teologi
Timmann-Mjaaland, Angela Stipendiat +47 22850358 angela.timmann-mjaaland@teologi.uio.no Praktisk teologi, Pastoralteologi, Ekklesiologi, Hermeneutikk, Religionssosiologi
Toft, Lasse Løvlund Postdoktor l.l.toft@teologi.uio.no Senantikk, Middelalderkristendom, Hagiografi, Bibel/Koranfortolkning, Koptisk
Tonstad, Linn Marie Professor II l.m.tonstad@teologi.uio.no Systematisk teologi, Kjønn og religion, Dogmatikk, Kjønn seksualitet og religion, Politisk teologi, Religionsfilosofi
Ytterbøe, Vegard Ree Student v.r.ytterboe@teologi.uio.no
Ødegaard, Henrik Universitetslektor 905 77 950 henrik.odegaard@teologi.uio.no Praktisk teologi