English

Fagseksjonen (FAGSEK)

Postadresse Postboks 1023 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 9
Domus Theologica
0371 OSLO
Telefon +47 22856864
E-post admin@teologi.uio.no
Stedkode 110020

Ansatte

Listen inneholder 55 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Angel, Sivert Førsteamanuensis i homiletikk 22850332 sivert.angel@teologi.uio.no
Baig, Naveed Stipendiat naveed.baig@teologi.uio.no
Baldari, Serena Norlemann Stipendiat s.n.baldari@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Religionsstudier/religionshistorie, Hellige skrifter, Interreligiøs dialog, Islamske studier, Religion og diversitet, Religionspedagogikk, Arabisk, Gresk, Hebraisk
Baugerud, Tonje Stipendiat +47 22850376 tonje.baugerud@teologi.uio.no Feminisme, Fenomenologi, Islam, Kjønnsteori, Kropp, Rom, Religionsantropologi
Bektovic, Safet Førsteamanuensis +47 22850357 safet.bektovic@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Islam, Religionsfilosofi
Blomkvist, Vemund Førstelektor +47 22850319 vemund.blomkvist@teologi.uio.no Bibelen - Det nye testamente, Gresk, Teologihistorie, Komparative religionsstudier
Bråten, Beret Forsker +47 22858939 beret.braten@stk.uio.no
Busch, Emil Junge Stipendiat e.j.busch@teologi.uio.no
Eggen, Nora Sunniva +47 22854830 n.s.eggen@ikos.uio.no Religionsstudier/religionshistorie, Hellige skrifter, Islamske studier, Arabisk
Ekberg, Sebastian Stipendiat sebastian.ekberg@teologi.uio.no
Elstad, Hallgeir Professor +47 22850340 +47 90035470 (mob) hallgeir.elstad@teologi.uio.no Kirkehistorie, Norsk kirkehistorie, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Pietisme, Ekklesiologi
From, Erlend Hovdkinn Stipendiat +47 95934193 e.h.from@teologi.uio.no Religionsstudier/religionshistorie, Humanisme, Religionssosiologi, Sekularisme og sekularitet
Frøyshov, Stig Ragnvald Professor +47 22850365 s.r.froyshov@teologi.uio.no Liturgi, Riter og ritualer, Patristikk, Oldkirke
Furali, Sjur Atle Stipendiat s.a.furali@teologi.uio.no
Grane, Katinka Helene Salomons Førstesekretær khgrane@student.sv.uio.no
Grung, Anne Hege Førsteamanuensis 22850342 annehg@teologi.uio.no Kjønn og teologi, Islam, Hermeneutikk, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Kjønnsteori
Gudme, Anne Katrine de Hemmer Professor +47 22850356 a.k.de.h.gudme@teologi.uio.no Det gamle testamente/Den hebraiske Bibel, Religionsstudier/religionshistorie, Antikkens jødedom, Antikkens religion og kultur, Arkeologi og religion, Religionsfenomenologi, Ritualstudier, Hebraisk
Guttormsen, Hilde Kulseth Universitetslektor h.k.guttormsen@teologi.uio.no
Hagen, Kaja Merete Haug Stipendiat +47 22850329 k.m.h.hagen@teologi.uio.no
Hezser, Catherine Professor II i jødiske studier +44 (0)20 7898 4633 ch12@soas.ac.uk
Hoel, Nina Førsteamanuensis +47 22850327 nina.hoel@teologi.uio.no Religionsstudier/religionshistorie, Islamske studier
Hypszer, Joanna Stipendiat joannamh@student.teologi.uio.no Kirkehistorie, Religionsstudier/religionshistorie, Koptisk kristendom, Manuskriptstudier, Kristen apokryf litteratur, Papyrologi, Monastisisme, Koptisk, Gresk
Jakobsen, Rolv Nøtvik Førsteamanuensis r.n.jakobsen@teologi.uio.no Kirkehistorie, Praktisk teologi, Estetikk og religion, Homiletikk, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Pietisme, Protestantisk religion, Rett og religion
Jeanrond, Werner G. Professor +47 22850320 w.g.jeanrond@teologi.uio.no
Johannessen, Halvard Førsteamanuensis +47 22850335 97097554 halvard.johannessen@teologi.uio.no Praktisk teologi, Ekklesiologi, Hermeneutikk, Kontekstuell teologi, Pastoralteologi, Religionssosiologi, Sekularisme og sekularitet, Systematisk teologi/Samtidsteologi
Johnsen, Elisabeth Tveito Førsteamanuensis +47 22850334 92035861 e.t.johnsen@teologi.uio.no Praktisk teologi, Barneteologi, Empirisk kirkeforskning, Religionspedagogikk, Trosopplæring
Kartzow, Marianne Bjelland Professor +47 22850343 m.b.kartzow@teologi.uio.no Bibelen - Det nye testamente, Kjønn og teologi, Hermeneutikk, Jesus, Evangeliene
Keller, Markus Universitetslektor +47 22841962 markus.keller@teologi.uio.no Religion og politikk, opprørsmekanismer, religion og konflikt
Lagset, Frode +47 22850300 frode.lagset@teologi.uio.no
Leirvik, Oddbjørn Birger Professor +47 22850363 +47 97173541 o.b.leirvik@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Islam, Jesus, Religion i skolen, Religion og politikk, Sekularitet, samvittighet
Lerheim, Birgitte Førsteamanuensis +47 22850385 91795331 birgitte.lerheim@teologi.uio.no Religion i skolen, Profesjonsetikk, Etikk, Protestantisme, Fleksibel læring, IKT og læring, Kjønn og teologi
Lundhaug, Hugo Professor +47 22850317 hugo.lundhaug@teologi.uio.no Kirkehistorie, Monastisisme, Manuskriptstudier, Kristen apokryf litteratur, Ortodoksi og Kjetteri, Resepsjonsstudier, Koptisk
Løland, Ole Jakob Postdoktor, Det teologiske fakultet og fagreferent i teologi, HumSam-biblioteket 22850355 +4798694865 (mob) 98694865 o.j.loland@teologi.uio.no Det nye testamente, Systematisk teologi/Samtidsteologi, Religion og politikk, Bibelresepsjon, Hermeneutikk, Religionsfilosofi
Mjaaland, Marius Timmann Professor +47 22850341 +47 46 77 99 97 m.t.mjaaland@teologi.uio.no Religionsfilosofi, fenomenologi, språkfilosofi, sekularisme
Nordahl, Birte Stipendiat +47 22850345 birte.nordahl@teologi.uio.no 22 juli, Systematisk teologi, religion og samfunn, Samtidsteologi, Riter og ritualer, Kjønn og teologi
Norderval, Øyvind Professor +47 22850386 oyvind.norderval@teologi.uio.no Religion og politikk, Oldkirke, Norsk kirkehistorie, Patristikk, Allmenn kirkehistorie, Teologihistorie, Hermeneutikk, Religion og estetikk, Kanon, Historiske religionsstudier, Kjetteri, Antikk kultur og religion, Nasjonalisme og religion
Reinertsen, Ellen Aasland Stipendiat e.a.reinertsen@teologi.uio.no Det nye testamente, Praktisk teologi, Antikkens religion og kultur, Asketisme, Bibelresepsjon, Demonologi, Evangelielitteratur, Hellige skrifter, Interseksjonalitet, Kristen apokryf litteratur, Kristen kunst og ikonografi, Kristendommens opprinnelse, Kontekstuell teologi, Koptisk kristendom, Minnestudier, Patristikk, Religion og diversitet, Resepsjonsstudier, Tekstkritikk, Tidlig kristendom, Trosopplæring, Visdomslitteratur, Gresk, Koptisk
Runesson, Anders Prodekan +47 22850305 +4722850305 anders.runesson@teologi.uio.no Bibelen - Det nye testamente, Evangeliene, Paulus, Jesus, Hermeneutikk
Ruyter, Knut W Seniorrådgiver +47 22857034 +47 91184062 (mob) k.w.ruyter@admin.uio.no
Rønsdal, Kaia D M S +47 22850392 +47 92649100 k.d.m.s.ronsdal@teologi.uio.no Systematisk teologi/Samtidsteologi, Diakoni, Migrasjon, Profesjonsetikk, Religionsfenomenologi, Romteori
Salomonsen, Jone Professor +47 22850373 jone.salomonsen@teologi.uio.no Liturgi, Luther, Religionsantropologi, Hermeneutikk, Riter og ritualer, Komparative religionsstudier, Kjønn og teologi, Religionsfilosofi, Nyreligiøsitet, Kontekstuell teologi, Systematisk teologi, Kjønnsteori
Schmidt, Helena M. Strandli Stipendiat +47 22850361 h.m.s.schmidt@teologi.uio.no Medborgerskap, Diakoni, Måltider
Selimovic, Amina Stipendiat +47 22850388 amina.selimovic@teologi.uio.no Islam, Kjønnsteori, Interreligiøse studier - Religionsdialog
Shah, Farhan Stipendiat +47 97798400 (mob) +47-228550333 farhan.shah@teologi.uio.no Islam, Religionsfilosofi, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Filosofi
Smelova, Natalia Stipendiat natalia.smelova@teologi.uio.no
Stordalen, Terje Professor +47 22850366 +47 90593212 (mob) terje.stordalen@teologi.uio.no Det gamle testamente/Den hebraiske Bibel, Visdomslitteratur, Kanon, Hebraisk, Antikk kultur og religion, Komparative religionsstudier
Svare, Helge Dosent +47 22452748 helge.svare@teologi.uio.no
Thelle, Notto R. Seniorprofessor (emeritus) 32788351 40287458 (mob) notto.thelle@teologi.uio.no Religion og litteratur, Buddhisme, Kontekstuell teologi, Nyreligiøsitet, Visdomslitteratur, Komparative religionsstudier, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Historiske religionsstudier, Systematisk teologi
Thomassen, Merete Førsteamanuensis i liturgikk 22850316 +47 92236918 (mob) merete.thomassen@teologi.uio.no Liturgikk, Praktisk teologi, Ritestudier, Liturgisk språk, Feministteologi, Inkluderende språk, Kjønn og religion, Systematisk teologi
Thorkildsen, Dag Professor +47 22850315 dag.thorkildsen@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Nasjonalisme og religion, Protestantisme, Teologihistorie, Religion og politikk, Systematisk teologi
Timmann-Mjaaland, Angela Stipendiat +47 22850358 angela.timmann-mjaaland@teologi.uio.no Praktisk teologi, Pastoralteologi, Ekklesiologi, Hermeneutikk, Religionssosiologi
Tonstad, Linn Marie Professor II l.m.tonstad@teologi.uio.no
Tønnessen, Aud Valborg Dekan +47 22850339 +47 99383605 (mob) a.v.tonnessen@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Protestantisme, Religion og politikk, Religion og medborgerskap, Diakoni
Wang, Gladys Ekone Vitenskapelig assistent wgatem@student.teologi.uio.no
Ødegaard, Henrik Universitetslektor 905 77 950 henrik.odegaard@teologi.uio.no