English

Fagseksjonen (FAGSEK)

Postadresse Postboks 1023 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 9
Domus Theologica
0371 OSLO
Telefon +47 22856864
E-post admin@teologi.uio.no
Stedkode 110020

Ansatte

Listen inneholder 61 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Afsar, Mohammad Razwan Undvp u/gdkj.ped.utd mohamraf@student.teologi.uio.no
Andreassen, Christine Josephine Undvp u/gdkj.ped.utd chrijan@student.teologi.uio.no
Angel, Sivert Professor 22850332 sivert.angel@teologi.uio.no
Baig, Naveed Stipendiat naveed.baig@teologi.uio.no
Baldari, Serena Norlemann Stipendiat s.n.baldari@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Religionsstudier/religionshistorie, Hellige skrifter, Interreligiøs dialog, Islamske studier, Religion og diversitet, Religionspedagogikk, Arabisk, Gresk, Hebraisk
Baugerud, Tonje Stipendiat +47 22850376 tonje.baugerud@teologi.uio.no Religionsfenomenologi, Islam, Romteori
Bektovic, Safet Førsteamanuensis +47 22850357 safet.bektovic@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Islam, Religionsfilosofi
Blomkvist, Vemund Førstelektor +47 22850319 vemund.blomkvist@teologi.uio.no Det nye testamente, Gresk
Busch, Emil Junge Stipendiat e.j.busch@teologi.uio.no Etikk, Profesjonsetikk, Religionsfilosofi
Cirafesi, Wally +47 22850338 wally.cirafesi@teologi.uio.no
Cook, Samuel Peter Postdoktor s.p.cook@teologi.uio.no Religionsstudier/religionshistorie, Kristen apokryf litteratur, Koptisk kristendom, Manuskriptstudier, Papyrologi, Koptisk
Eggen, Nora Sunniva Førstelektor +47 22854830 n.s.eggen@ikos.uio.no
Ekberg, Sebastian Stipendiat sebastian.ekberg@teologi.uio.no Systematisk teologi/Samtidsteologi, Dogmatikk, Ekklesiologi, Estetikk og religion, Etikk, Helgener og hellighet, Hermeneutikk, Humanisme, Interreligiøs dialog, Kristen kunst og ikonografi, Kristologi, Mariologi, Middelalderkristendom, Ortodoksi og heresi, Religionsfilosofi, Østlig kristendom, Latin
Elstad, Hallgeir Professor +47 22850340 +47 90035470 (mob) hallgeir.elstad@teologi.uio.no Kirkehistorie, Norsk kirkehistorie, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Pietisme, Ekklesiologi
From, Erlend Hovdkinn Stipendiat +47 95934193 e.h.from@teologi.uio.no Religionsstudier/religionshistorie, Humanisme, Religionssosiologi, Sekularisme og sekularitet
Frøyshov, Stig Ragnvald Professor +47 22850365 s.r.froyshov@teologi.uio.no Liturgi, Riter og ritualer, Patristikk, Oldkirke
Furali, Sjur Atle Stipendiat s.a.furali@teologi.uio.no
Grane, Katinka Helene Salomons Førstesekretær khgrane@student.sv.uio.no
Grung, Anne Hege Professor +47 22850342 annehg@teologi.uio.no Interreligiøs dialog, Islamske studier, Hermeneutikk
Gudme, Anne Katrine de Hemmer Professor +47 22850356 a.k.de.h.gudme@teologi.uio.no Det gamle testamente/Den hebraiske Bibel, Religionsstudier/religionshistorie, Antikkens jødedom, Antikkens religion og kultur, Arkeologi og religion, Religionsfenomenologi, Ritualstudier, Hebraisk
Guttormsen, Hilde Kulseth Universitetslektor h.k.guttormsen@teologi.uio.no
Hagen, Kaja Merete Haug Stipendiat +47 22850329 k.m.h.hagen@teologi.uio.no Kirkehistorie, Arkeologi og religion, Helgener og hellighet, Kristen kunst og ikonografi, Middelalderkristendom, Nordisk protestantisme, Protestantisk religion, Reformasjonsstudier
Hoel, Nina Førsteamanuensis +47 22850327 nina.hoel@teologi.uio.no Religionsstudier/religionshistorie, Islamske studier
Hypszer, Joanna Stipendiat joannamh@student.teologi.uio.no Kirkehistorie, Religionsstudier/religionshistorie, Koptisk kristendom, Manuskriptstudier, Kristen apokryf litteratur, Papyrologi, Monastisisme, Koptisk, Gresk
Jakobsen, Rolv Nøtvik Førsteamanuensis r.n.jakobsen@teologi.uio.no Kirkehistorie, Praktisk teologi, Estetikk og religion, Homiletikk, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Pietisme, Protestantisk religion, Rett og religion
Jeanrond, Werner G. Professor +47 22850320 w.g.jeanrond@teologi.uio.no
Joelsson, Linda Kristina Postdoktor l.k.joelsson@teologi.uio.no
Johannessen, Halvard Førsteamanuensis +47 22850335 97097554 halvard.johannessen@teologi.uio.no Praktisk teologi, Ekklesiologi, Hermeneutikk, Kontekstuell teologi, Pastoralteologi, Religionssosiologi, Sekularisme og sekularitet, Systematisk teologi/Samtidsteologi
Johnsen, Elisabeth Tveito Førsteamanuensis +47 22850334 92035861 e.t.johnsen@teologi.uio.no Levd religion, Praktisk teologi, Empirisk religions- og kirkeforskning, Religionspedagogikk
Kartzow, Marianne Bjelland Professor +47 22850343 m.b.kartzow@teologi.uio.no Bibelen - Det nye testamente, Kjønn og teologi, Hermeneutikk, Jesus, Evangeliene
Keller, Markus Universitetslektor +47 22841962 markus.keller@teologi.uio.no Religion og politikk, opprørsmekanismer, religion og konflikt
Krogstad, Aurora Villemo Universitetslektor auroravk@student.teologi.uio.no
Lagset, Frode +47 22850300 frode.lagset@teologi.uio.no
Laub, Jurek Simon Undvp u/gdkj.ped.utd jurekl@student.teologi.uio.no
Leirvik, Oddbjørn Birger Professor +47 22850363 +47 97173541 o.b.leirvik@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Islam, Jesus, Religion i skolen, Religion og politikk, Sekularitet, samvittighet
Lerheim, Birgitte Førsteamanuensis +47 22850385 91795331 birgitte.lerheim@teologi.uio.no Profesjonsetikk, Etikk, Protestantisme
Lundhaug, Hugo Professor +47 22850317 hugo.lundhaug@teologi.uio.no Kirkehistorie, Religionshistorie, Manuskriptstudier, Kristen apokryf litteratur, Ortodoksi og kjetteri, Monastisisme, Kognitiv teori, Bibelresepsjon, Koptisk
Lægreid, Jens Konsulent +47 22845748 jensla@student.teologi.uio.no
Løland, Ole Jakob Postdoktor, Det teologiske fakultet og fagreferent i teologi, HumSam-biblioteket 22850355 +4798694865 (mob) 98694865 o.j.loland@teologi.uio.no Det nye testamente, Systematisk teologi/Samtidsteologi, Religion og politikk, Bibelresepsjon, Hermeneutikk, Religionsfilosofi
Mjaaland, Marius Timmann Professor +47 22850341 +47 46 77 99 97 m.t.mjaaland@teologi.uio.no Religionsfilosofi, fenomenologi, språkfilosofi, sekularisme
Neutel, Karin Berber Universitetslektor k.b.neutel@teologi.uio.no
Nordahl, Birte Stipendiat +47 22850345 birte.nordahl@teologi.uio.no 22 juli, Systematisk teologi, religion og samfunn, Samtidsteologi, Riter og ritualer, Kjønn og teologi
Norderval, Øyvind Professor +47 22850386 oyvind.norderval@teologi.uio.no Kirkehistorie, Patristikk, Hermeneutikk, Estetikk og religion
Reinertsen, Ellen Aasland Stipendiat +47 95708924 (mob) e.a.reinertsen@teologi.uio.no Det nye testamente, Praktisk teologi, Antikkens religion og kultur, Asketisme, Bibelresepsjon, Demonologi, Evangelielitteratur, Hellige skrifter, Interseksjonalitet, Kristen apokryf litteratur, Kristen kunst og ikonografi, Kristendommens opprinnelse, Kontekstuell teologi, Koptisk kristendom, Minnestudier, Patristikk, Religion og diversitet, Resepsjonsstudier, Tekstkritikk, Tidlig kristendom, Trosopplæring, Visdomslitteratur, Gresk, Koptisk
Runesson, Anders Prodekan +47 22850305 +4722850305 anders.runesson@teologi.uio.no Bibelen - Det nye testamente, Evangeliene, Paulus, Jesus, Hermeneutikk
Ruyter, Knut W Professor II +47 22857034 91184062 (mob) k.w.ruyter@medisin.uio.no Etikk
Rønsdal, Kaia +47 22850392 +47 92649100 kaia.ronsdal@teologi.uio.no Systematisk teologi/Samtidsteologi, Diakoni, Migrasjon, Profesjonsetikk, Religionsfenomenologi, Romteori
Sabet Sarvestany, Raha Forsker r.s.sarvestany@teologi.uio.no
Salomonsen, Jone Professor +47 22850373 jone.salomonsen@teologi.uio.no Kjønnsteori, Ritualstudier, Liturgiske studier, Systematisk teologi/Samtidsteologi, Kontekstuell teologi, Hermeneutikk, Religionsfilosofi, Lutherstudier, Nyreligiøse bevegelser, Sekularisme og sekularitet
Schmidt, Helena M. Strandli Stipendiat +47 22850361 h.m.s.schmidt@teologi.uio.no Medborgerskap, Diakoni, Måltider
Shah, Farhan Stipendiat +47 97798400 (mob) +47-228550333 farhan.shah@teologi.uio.no Islam, Religionsfilosofi, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Filosofi
Slaughter, Laura Førsteamanuensis 93053684 laurasla@ifi.uio.no
Smelova, Natalia Stipendiat natalia.smelova@teologi.uio.no Kirkehistorie, Bibelresepsjon, Bysantinsk kristendom, Østlig kristendom, Liturgiske studier, Hymnologi, Manuskriptstudier, Mariologi, Patristikk, Tekstkritikk
Stordalen, Terje Professor +47 22850366 +47 90593212 (mob) terje.stordalen@teologi.uio.no Det gamle testamente/Den hebraiske Bibel, Visdomslitteratur, Kanon, Hebraisk, Antikk kultur og religion, Komparative religionsstudier
Thelle, Notto R. Seniorprofessor (emeritus) 32788351 40287458 (mob) notto.thelle@teologi.uio.no Religion og litteratur, Buddhisme, Kontekstuell teologi, Nyreligiøsitet, Visdomslitteratur, Komparative religionsstudier, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Historiske religionsstudier, Systematisk teologi
Thomassen, Merete Førsteamanuensis i liturgikk 22850316 +47 92236918 (mob) merete.thomassen@teologi.uio.no Liturgikk, Praktisk teologi, Ritestudier, Liturgisk språk, Feministteologi, Inkluderende språk, Kjønn og religion, Systematisk teologi
Thorkildsen, Dag Professor +47 22850315 dag.thorkildsen@teologi.uio.no Systematisk teologi/Samtidsteologi, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme
Timmann-Mjaaland, Angela Stipendiat +47 22850358 angela.timmann-mjaaland@teologi.uio.no Praktisk teologi, Pastoralteologi, Ekklesiologi, Hermeneutikk, Religionssosiologi
Tonstad, Linn Marie Professor II l.m.tonstad@teologi.uio.no
Årsheim, Helge Gjesteforsker +47 22850364 41472911 (mob) helge.arsheim@teologi.uio.no Religion og politikk, Sekularitet, Komparative religionsstudier, Religionssosiologi
Ødegaard, Henrik Universitetslektor 905 77 950 henrik.odegaard@teologi.uio.no