English

Det teologiske fakultetssekretariat (FAKSEKR)

Postadresse Postboks 1023 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 9
Domus Theologica
0371 Oslo
Telefon +47-22850300
E-post admin@teologi.uio.no
Stedkode 110010

Ansatte

Listen inneholder 29 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Al-Amri, Karrar Ahmad Zaid Førstesekretær kaalamri@student.ikos.uio.no
Ansari, Daniel Førstesekretær danieans@student.teologi.uio.no
Bergsjø, Leonora Onarheim Administrativ leder for forskerskolen ATTR 22850313 l.o.bergsjo@teologi.uio.no Forskningsadministrasjon, Ph.d., Forskerutdanning, Forskerskoler
Bjåstad, Kristina Førstesekretær krisbjaa@student.teologi.uio.no
Christophersen, Heidi Anne Camilla Seniorrådgiver +4722855791 heidi.christophersen@teologi.uio.no Studieadministrasjon, Evaluering, Statistikk, Opptak, Kvalitetssystem, Regelverk, Studiekvalitet, Analyse, Læringsmiljø
Eidberg, Mathias H. Kommunikasjonsansvarlig 22850307 m.h.eidberg@teologi.uio.no Studentrekruttering, Alumnus, Pressekontakt, Markedsføring, Medieovervåkning, Forskningsformidling, Kommunikasjon
Fosby, Andreas A Nordvang-Sandvold Førstesekretær +47-22850369 a.a.n.s.fosby@teologi.uio.no
Gjørva, Ingunn Maria Seniorrådgiver forskning +47-22850347 i.m.gjorva@teologi.uio.no Ekstern finansiering, Forskningsadministrasjon, Cristin
Handberg, Hege Rådgiver +47-22850331 hege.handberg@teologi.uio.no Forskerutdanning, Disputas, Kvalitetssystem, Regelverk, Ph.d.
Jensen, Anneli Vitenskapelig assistent annelijj@student.teologi.uio.no
Lange, Lars Ulrik Konsulent l.u.lange@teologi.uio.no
Løvdal, Pauline Østland Førstesekretær p.o.lovdal@teologi.uio.no
Markeng, Synnøve Undvp u/gdkj.ped.utd synnoma@student.teologi.uio.no
Myhre-Nielsen, Dag Fakultetsdirektør +47-22850309 +47-90851904 (mob) dag.myhre-nielsen@teologi.uio.no Økonomistyring, Helse, Ledelse, Personalansvar, miljø og sikkerhet (HMS)
Opsahl, Heidi Anita Seniorkonsulent +47-22850396 h.a.opsahl@teologi.uio.no Personaladministrasjon, arkiv, ePhorte
Rajpoot, Osamah Seniorkonsulent +47-22840878 osamah.rajpoot@teologi.uio.no Eksamen, Studieveiledning, Internasjonal koordinator, Masteropptak
Renaa, Cynthia Førstesekretær +47-22850370 caslomp@student.teologi.uio.no
Rinde, Tina Seniorkonsulent +47-22850303 tina.rinde@teologi.uio.no Studieadministrasjon, Infosenter, Innkjøp, Studieveiledning, Studiewebredaktør, Timeplanlegging, Undervisning, Tilrettelegging, Podcast, Semesterstart, Pensum
Sandal, Margunn Førstelektor margunn.sandal@teologi.uio.no
Schjerverud, Bjørn Erik Høvik Seksjonssjef +47-22850308 +47-48111216 (mob) b.e.h.schjerverud@teologi.uio.no Administrativ ledelse, Studieveiledning, Valg, Regelverk, Studieplaner, Studieadministrasjon, Godkjenning
Seland, Elisabeth Engh Rådgiver +47-22850306 e.e.seland@teologi.uio.no Økonomistyring, Innkjøp, Budsjett, Økonomi, Oracle, Regnskap, Kontrollprogram
Selnes, Rune Senioringeniør +47-22850302 +47-93227079 (mob) rune.selnes@teologi.uio.no Nettredaktør, Lokal-IT, Nettpublisering, IT-tjenester, Sosiale medier
Simonsen, Marte Sigfrid Holm Førstesekretær mssimons@student.teologi.uio.no
Skrindebakke, Ingeborg Opsahl Førstesekretær i.o.skrindebakke@teologi.uio.no
Smith-Gahrsen, Rigmor Seniorrådgiver +47-22850311 rigmor.smith-gahrsen@teologi.uio.no
Urbye, Tone Seniorkonsulent +47-22850304 tone.urbye@teologi.uio.no Eksamen, Studieadministrasjon
Vasvik, Christin-Helen Undvp u/gdkj.ped.utd chrisvas@student.teologi.uio.no
Wærsted, Hanna Lukris Meen Universitetslektor hlwaerst@student.uv.uio.no
Åsjord, Simen Undvp u/gdkj.ped.utd simea@student.ilos.uio.no