Personer med emneord «kosmologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Kristian Joten Stipendiat +47 92810542 (mob) k.j.andersen@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi, Kosmisk bakgrunnsstråling (CMB), Planck
Aurlien, Ragnhild Stipendiat ragnhild.aurlien@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi, Kosmisk bakgrunnsstråling (CMB)
Elgarøy, Øystein Professor +47 22855684 oystein.elgaroy@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi, Euclid, Strukturdannelse
Eriksen, Hans Kristian Kamfjord Professor +47 22858454 h.k.k.eriksen@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi
Fonseca Mota, David Professor +47 22857581 d.f.mota@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi
Fuskeland, Unni Senioringeniør +47 22857006 unnif@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi, Kosmisk bakgrunnsstråling (CMB), Rombaserte observasjoner, Simuleringer, Beregningsintensiv astrofysikk
Groeneboom, Nicolaas Ervik Avdelingsingeniør n.e.groeneboom@medisin.uio.no Nesys, programmering, statistikk, astronomi, kosmologi, kompilator
Hansen, Frode Kristian Professor +47 22856516 f.k.hansen@astro.uio.no Kosmologi, Astronomi og astrofysikk
Hartman, Stian Thomas Heimdal Stipendiat +47 90714406 (mob) 0047 90714406 s.t.h.hartman@astro.uio.no Kosmologi, Mørk materie, Simuleringer, Hydrodynamics
Hassani, Farbod Postdoktor +41786699241 (mob) farbod.hassani@astro.uio.no Kosmologi
Lilje, Per Barth Instituttleder +47 22856517 +47 91869472 p.b.lilje@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi, Planck, Euclid, Strukturdannelse, Rombaserte observasjoner, Kosmisk bakgrunnsstråling (CMB)
Næss, Sigurd Kirkevold Forsker s.k.nass@astro.uio.no Kosmologi, Kosmisk bakgrunnsstråling (CMB)
Stutzer, Nils-Ole n.o.stutzer@astro.uio.no Kosmologi, CMB, Kosmisk bakgrunnsstråling (CMB)
Sørum, Arve arve.sorum@sai.uio.no Kosmologi, Indonesia, Humanøkologi, Melanesia, Ritualer, Slektskap, Urbefolkninger
Vetlesen, Arne Johan Professor +47 22857754 a.j.vetlesen@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk og moralfilosofi, Anvendt etikk, Sosialfilosofi, Politisk filosofi, Rettsfilosofi, Miljøetikk, Miljøfilosofi, Kontinentalfilosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Kosmologi
Wehus, Ingunn Kathrine Professor +47 22854451 i.k.wehus@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, kosmologi, kosmisk bakgrunnsstråling (CMB), component separation, intensity mapping, India, Japan, Sør-Afrika, Canada, USA, COMAP, SPIDER, PASIPHAE, LiteBIRD, Planck
Wissing, Robert Bleckert Nils Håkan Stipendiat r.b.n.h.wissing@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi