Nettsider med emneord «arkeologi»

Publisert 10. feb. 2010 16:29

Detaljert informasjon finnes på våre engelske nettsider

 

Hovedmålet for prosjektet er å utforske det kompliserte religiøse og kulturelle spenningsfeltet mellom gammelt og nytt i omgangen med døden og de døde, – med utgangspunkt i norsk og dansk kildemateriale fra 1500- og 1600-tallet, med vekt på en tverrfaglig tilnærming, og med vekt på en europeisk kontekstualisering.