Personer med emneord «Tros- og livssynsfrihet»

Navn Telefon E-post Emneord
Larsen, Lena Prosjektleder +47 22842045 lena.larsen@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Oslokoalisjonen, Tros- og livssynsfrihet
Lindholm, Tore Professor emeritus +47 22842013 +47 45021737 (mob) tore.lindholm@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Tros- og livssynsfrihet