Personer med emneord «Sosiologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Aasbø, Gunvor Førsteamanuensis +47 48257136 (mob) gunvor.aasbo@medisin.uio.no pårørende, Helsetjenester, Kronisk sykdom, screening, Sosial ulikhet, Sosiologi, Kvalitativ metode, kjønn og helse
Allvin, Annica Doktorgradsstipendiat +47 40471529 annica.allvin@phs.no kriminologi, sosiologi, prevention, crime, criminology
Andersson, Mette Professor +47 22854974 +47 92061878 (mob) mette.andersson@sosgeo.uio.no Migrasjon, Globalisering, Kulturell og politisk deltakelse, Offentlighet, Ulikhet, Sosiologi
Borgen, Solveig Topstad Stipendiat +47 22845941 +47 93054139 (mob) s.t.borgen@sosgeo.uio.no Etnisk segregering, Utdanning, Sosiologi
Brochmann, Grete Professor +47 22858336 +47 99278730 (mob) grete.brochmann@sosgeo.uio.no Sosiologi, Internasjonal migrasjon, Velferdsstat
Bråten, Stein Professor emeritus s.l.braten@sosgeo.uio.no Sosiologi
Ellingsæter, Anne Lise Professor emeritus a.l.ellingsater@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kjønn og familie, Organisasjon-arbeid-ledelse, Velferdsstat
Engelstad, Fredrik Professor emeritus +47-22854002 fredrik.engelstad@sosgeo.uio.no Demokrati, Kultursosiologi, Makt-identitet-politikk, Organisasjon-arbeid-ledelse, Sosiologi
Fangen, Katrine Professor 22855244 katrine.fangen@sosgeo.uio.no sosiologi, migrasjon, nasjonalisme, høyrepopulisme
Fauske, Agnes Stipendiat +47 41675331 (mob) 41675331 agnes.fauske@sosgeo.uio.no Sosiologi, Familie, Demografi, Kvantitativ metode, Kjønn og familie
Fennefoss, Arvid Førsteamanuensis emeritus Sosiologi, Organisasjon-arbeid-ledelse
Fjær, Eivind Grip Stipendiat +47 22855142 e.g.fjar@sosgeo.uio.no Sosiologi, Alkohol, Avvik kriminalitet og rus
Flemmen, Magne Paalgard Professor +47 22854270 +47 92453071 (mob) m.p.flemmen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Klasse, Sosial ulikhet. Kultursosiologi, Politisk sosiologi, Sosiologisk teori
Frønes, Ivar Professor emeritus 95460063 (mob) ivar.frones@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kultursosiologi
Furseth, Inger Professor +47 22858299 +47 95009949 (mob) inger.furseth@sosgeo.uio.no Sosiologi, Religionssosiologi, Sosiale Bevegelser, Migrasjon, Kjønn
Führer, Laura Maria l.m.fuhrer@sosgeo.uio.no Migrasjon, Rasisme, Identitet, Hvithet, Feministisk teori, Norge, Arabisk, Sosiologi
Gashi, Liridona Stipendiat +47 94168156 (mob) 94168156 liridona.gashi@sosgeo.uio.no Avvik kriminalitet og rus, Sosiologi
Hagelund, Anniken Instituttleder +47 22858470 anniken.hagelund@sosgeo.uio.no Sosiologi, Velferdsstat, Makt-identitet-politikk, Internasjonal migrasjon, sykefravær
Hansen, Marianne Nordli Professor +47 22855267 +47 22519669 (mob) m.n.hansen@sosgeo.uio.no Sosial ulikhet, Sosiologi
Hermansen, Are Skeie Førsteamanuensis +47 22844715 +47 48186012 (mob) +47 48186012 a.s.hermansen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, Minoriteter
Holter, Øystein Gullvåg Professor emeritus oystein@ogholter.no Samfunn, Kjønnsbalanse, Kjønn, Likestilling, Menn, Maskuliniteter, Sosiologi, Sosialhistorie, Samfunnsøkonomi
Jørgensen, Ruth Eva Stipendiat +47 41085511 (mob) 41085511 r.e.jorgensen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, likestilling, Familie og livsløp, Kvantitativ metode
Kjellman, Kjell Erling Førstelektor +47 22854140 +47 92690361 (mob) k.e.kjellman@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kvalitativ metode, Utvikling, Komparativ metode, Politisk sosiologi, Sosiologisk teori, Sosiale bevegelser
Kozák, Michal Postdoktor michal.kozak@psykologi.uio.no Sosiologi, Statistikk, Metode
Krogstad, Anne Professor +47 22844394 +47 47265402 (mob) anne.krogstad@sosgeo.uio.no Kultursosiologi, Sosiologi, Komparativ politikk, Valg og demokrati, Symboler
Larsen, Edvard Nergård Postdoktor +47 90028021 (mob) e.n.larsen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, Etnisitet, Diskriminering
Lilleaas, Ulla-Britt Gjesteforsker 22858979 92038367 u.b.lilleaas@stk.uio.no Sosiologi, Kjønnsforskning, Kropp, Helse, Maskuliniteter, Likestilling, Sosial Endring, Kvalitative metoder, Forskningsformidling
Lillehagen, Mats Eirik Postdoktor +47 41235776 (mob) m.e.lillehagen@sosgeo.uio.no sosiologi, ulikhet, rus, innvandring, avvik, kvantitativ metode, demografi, naturalisme, sosialfilosofi
Lyngstad, Torkild Hovde Professor +47 22844573 +47 92647880 (mob) t.h.lyngstad@sosgeo.uio.no Sosiologi, demografi, kvantitativ metode, kriminologi, data science
Madsen, Aleksander Postdoktor +47 93807450 (mob) aleksander.madsen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, Segregering, Arbeidsmarked, Minoriteter
Mastekaasa, Arne Professor +47 22856757 +47 40120703 (mob) arne.mastekaasa@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet
Midtbøen, Arnfinn Haagensen Førsteamanuensis +47 22854207 +47 92082553 (mob) +47 920 82 553 a.h.midtboen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Migrasjon, Integrasjon, Sosial ulikhet, Arbeidsliv, Offentlighet
Mjøset, Lars Professor +47 22856749 +47 22291025 (mob) lars.mjoset@sosgeo.uio.no Sosiologi, Velferdsstat
Moen-Larsen, Natalia Stipendiat +47 22855505 +47 92295308 (mob) natalia.moen-larsen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Diskurs, Minoriteter, Migrasjon, Nasjonalisme, Etnisitet, Russland
Mozetic, Katarina Stipendiat +47 45060947 (mob) 45060947 katarina.mozetic@sosgeo.uio.no Sosiologi, Migrasjon, Integrasjon, Europa, Kvalitativ metode, Internasjonal migrasjon
Oppegaard, Sigurd Martin Nordli Stipendiat +47 47369727 (mob) s.m.n.oppegaard@sosgeo.uio.no Sosiologi, Arbeidsliv, Politisk økonomi, Teknologi, Sosiologisk teori, Velferdsstat
Pedersen, Willy Professor +47 22854096 +47 90268644 (mob) willy.pedersen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Avvik kriminalitet og rus
Rogne, Adrian Farner Stipendiat +47 92821610 (mob) 92821610 a.f.rogne@sosgeo.uio.no Sosiologi, Demografi, Segregering, Kvantitativ metode, Rus
Skardhamar, Torbjørn Professor +47 22855020 +47 45022194 (mob) 45022194 torbjorn.skardhamar@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kvantitativ metode, Avvik kriminalitet og rus
Skirbekk, Sigurd Professor emeritus sigurd.skirbekk@sosgeo.uio.no Sosiologi
Sæther, Inga Stipendiat +47 46783197 (mob) inga.sather@sosgeo.uio.no sosiologi, arbeidsmigrasjon, ruralsosiologi, religionssosiologi
Sørhaug, Tian Professor emeritus h.c.sorhaug@sosgeo.uio.no Sosiologi, organisasjon-arbeid-ledelse
Talleraas, Marie Johanne Seniorkonsulent +47 22858217 +47 41428511 (mob) m.j.talleraas@sosgeo.uio.no Sosiologi, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Undervisning, Eksamen, studiekonsulent master, masterprogrammet i sosiologi
Tica, Sabina Stipendiat +47 22857704 +47 93087448 (mob) sabina.tica@sosgeo.uio.no Migrasjon, Mangfold, Kulturell og politisk deltakelse, Sosial ulikhet, Sosiologi
Toft, Maren Postdoktor 22855143 marento@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet
Wetlesen, Tone Schou Professor emerita t.s.wetlesen@sosgeo.uio.no Sosiologi
Wiborg, Øyvind Nicolay Førsteamanuensis +47 22858669 +47 92840895 (mob) o.n.wiborg@sosgeo.uio.no Sosial ulikhet, Sosial mobilitet, Marginalisering, kvantitative metode, Sosiologi
Widerberg, Karin Professor emerita karin.widerberg@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kjønn og familie