Personer med emneord «Sosiologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Aasbø, Gunvor Førsteamanuensis gunvor.aasbo@medisin.uio.no pårørende, Helsetjenester, Kronisk sykdom, screening, Sosial ulikhet, Sosiologi, Kvalitativ metode, kjønn og helse
Album, Dag Professor emeritus dag.album@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kultursosiologi
Andersson, Mette Professor +47 22854974 mette.andersson@sosgeo.uio.no Migrasjon, Globalisering, Kulturell og politisk deltakelse, Offentlighet, Ulikhet, Sosiologi
Borgen, Solveig Topstad Stipendiat +47 22845941 s.t.borgen@sosgeo.uio.no Etnisk segregering, Utdanning, Sosiologi
Brochmann, Grete Professor +47 22858336 +4799278730 (mob) grete.brochmann@sosgeo.uio.no Sosiologi, Internasjonal migrasjon, Velferdsstat
Bråten, Stein Professor emeritus s.l.braten@sosgeo.uio.no Sosiologi
Ellingsæter, Anne Lise Professor +47 22855360 a.l.ellingsater@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kjønn og familie, Organisasjon-arbeid-ledelse, Velferdsstat
Engelstad, Fredrik Professor emeritus +47-22854002 fredrik.engelstad@sosgeo.uio.no Demokrati, Kultursosiologi, Makt-identitet-politikk, Organisasjon-arbeid-ledelse, Sosiologi
Fangen, Katrine Professor 22855244 katrine.fangen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Migrasjon, Nasjonalisme, Radikalisering, Høyreekstremisme
Fauske, Agnes Stipendiat 41675331 agnes.fauske@sosgeo.uio.no Sosiologi, Familie, Demografi, Kvantitativ metode, Kjønn og familie
Fennefoss, Arvid Førsteamanuensis emeritus Sosiologi, Organisasjon-arbeid-ledelse
Fjær, Eivind Grip Stipendiat +47 22855142 e.g.fjar@sosgeo.uio.no Sosiologi, Alkohol, Avvik kriminalitet og rus
Flemmen, Magne Professor +47 22854270 magne.flemmen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Klasse, Sosial ulikhet. Kultursosiologi, Politisk sosiologi, Sosiologisk teori
Frønes, Ivar Professor emeritus 95460063 (mob) ivar.frones@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kultursosiologi
Furseth, Inger Professor +47 22858299 inger.furseth@sosgeo.uio.no Sosiologi, Religionssosiologi, Sosiale Bevegelser, Migrasjon, Kjønn
Führer, Laura Maria Stipendiat +47 22854267 l.m.fuhrer@sosgeo.uio.no Migrasjon, Rasisme, Identitet, Hvithet, Feministisk teori, Norge, Arabisk, Sosiologi
Gashi, Liridona Stipendiat liridona.gashi@sosgeo.uio.no Avvik kriminalitet og rus, Sosiologi
Hagelund, Anniken Instituttleder +47 22858470 anniken.hagelund@sosgeo.uio.no Sosiologi, Velferdsstat, Makt-identitet-politikk, Internasjonal migrasjon, sykefravær
Hansen, Marianne Nordli Professor +47 22855267 m.n.hansen@sosgeo.uio.no Sosial ulikhet, Sosiologi
Hermansen, Are Skeie Forsker +47 22844715 +47 48186012 a.s.hermansen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, Minoriteter
Holter, Øystein Gullvåg Professor emeritus oystein@ogholter.no Samfunn, Kjønnsbalanse, Kjønn, Likestilling, Menn, Maskuliniteter, Sosiologi, Sosialhistorie, Samfunnsøkonomi
Kjellman, Kjell Erling Førstelektor +47 22854140 k.e.kjellman@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kvalitativ metode, Komparativ metode, Politisk sosiologi, Sosiologisk teori, Sosiale bevegelser
Kjølsrød, Lise Professor emeritus lise.kjolsrod@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kultursosiologi, Velferdsstat
Krogstad, Anne Professor +47 22844394 anne.krogstad@sosgeo.uio.no Kultursosiologi, Sosiologi, Komparativ politikk, Valg og demokrati, Symboler
Larsen, Edvard Nergård Postdoktor e.n.larsen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, Etnisitet, Diskriminering
Lilleaas, Ulla-Britt Gjesteforsker 22858979 92038367 u.b.lilleaas@stk.uio.no Sosiologi, Kjønnsforskning, Kropp, Helse, Maskuliniteter, Likestilling, Sosial Endring, Kvalitative metoder, Forskningsformidling
Ljunggren, Jørn Postdoktor +47 22844252 41921291 jorn.ljunggren@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, Klasse, Eliter, Sosial mobilitet
Lyngstad, Torkild Hovde Professor +47 22844573 +4792647880 (mob) t.h.lyngstad@sosgeo.uio.no Sosiologi, demografi, kvantitativ metode, kriminologi, data science
Mastekaasa, Arne Professor +47 22856757 arne.mastekaasa@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet
Midtbøen, Arnfinn Haagensen Førsteamanuensis +47 22854207 +47 920 82 553 a.h.midtboen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Migrasjon, Integrasjon, Sosial ulikhet, Arbeidsliv, Offentlighet
Mjøset, Lars Professor +47 22856749 lars.mjoset@sosgeo.uio.no Sosiologi, Velferdsstat
Moen-Larsen, Natalia Stipendiat +47 22855505 natalia.moen-larsen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Diskurs, Minoriteter, Migrasjon, Nasjonalisme, Etnisitet, Russland
Mozetic, Katarina Stipendiat 45060947 katarina.mozetic@sosgeo.uio.no Sosiologi, Migrasjon, Integrasjon, Europa, Kvalitativ metode, Internasjonal migrasjon
Oppegaard, Sigurd M. N. Stipendiat s.m.n.oppegaard@sosgeo.uio.no Sosiologi, Arbeidsliv, Politisk økonomi, Teknologi, Sosiologisk teori, Velferdsstat
Pedersen, Willy Professor +47 22854096 +4790268644 (mob) willy.pedersen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Avvik kriminalitet og rus
Rogne, Adrian Farner Stipendiat 92821610 a.f.rogne@sosgeo.uio.no Sosiologi, Demografi, Segregering, Kvantitativ metode, Rus
Skardhamar, Torbjørn Professor +47 22855020 45022194 torbjorn.skardhamar@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kvantitativ metode, Avvik kriminalitet og rus
Skirbekk, Sigurd Professor emeritus sigurd.skirbekk@sosgeo.uio.no Sosiologi
Sæther, Inga Stipendiat inga.sather@sosgeo.uio.no sosiologi, arbeidsmigrasjon, ruralsosiologi, religionssosiologi
Sørhaug, Tian Professor emeritus h.c.sorhaug@sosgeo.uio.no Sosiologi, organisasjon-arbeid-ledelse
Tica, Sabina Stipendiat +47 22857704 sabina.tica@sosgeo.uio.no Migrasjon, Mangfold, Kulturell og politisk deltakelse, Sosial ulikhet, Sosiologi
Toft, Maren Forsker +47 22855143 marento@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet
Wetlesen, Tone Schou Professor emerita t.s.wetlesen@sosgeo.uio.no Sosiologi
Wiborg, Øyvind Førsteamanuensis +47 22858669 oyvind.wiborg@sosgeo.uio.no Sosial ulikhet, Sosial mobilitet, Marginalisering, kvantitative metode, Sosiologi
Widerberg, Karin Professor emerita karin.widerberg@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kjønn og familie