Personer med emneord «Sosial ulikhet»

Navn Telefon E-post Emneord
Aas, Eline Førsteamanuensis +47 22845036 eline.aas@medisin.uio.no Samfunnsøkonomi, Registerdata, Estimering av behandlingskostnader, Økonomisk evaluering, Sosial ulikhet
Aasbø, Gunvor Forsker gunvor.aasbo@medisin.uio.no pårørende, Helsetjenester, Kronisk sykdom, screening, Sosial ulikhet, Sosiologi, Kvalitativ metode, kjønn og helse
Beck, Kathryn Christine Ph.d.-kandidat 94 15 32 08 (mob) KathrynChristine.Beck@fhi.no Sosial ulikhet, utdanning, Helse, register-based analysis, Kvantitativ metode
Berger, Eirik Jerven Stipendiat +47 90031048 (mob) +47 90031048 e.j.berger@sosgeo.uio.no Avvik kriminalitet og rus, ungdom, Subkultur, Sosial ulikhet, Marginalisering.
Frøystad, Kathinka Professor +47 22854790 kathinka.froystad@ikos.uio.no India, Antropologi, Religion og politikk, Kosmopolitisme, Sosial ulikhet, Religiøs nasjonalisme, Blasfemi, Hinduisme
Hansen, Marianne Nordli Professor +47 22855267 m.n.hansen@sosgeo.uio.no Sosial ulikhet, Sosiologi
Havdal, Hanne Hennig Stipendiat 48223530 h.h.havdal@medisin.uio.no Samfunnsernæring, Kostholdsforskning, Sosial ulikhet
Hermansen, Are Skeie Førsteamanuensis +47 22844715 +47 48186012 a.s.hermansen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, Minoriteter
Isungset, Martin Arstad Postdoktor +47 22855290 m.a.isungset@sosgeo.uio.no Sosial ulikhet, Arv og miljø, Teknologi, Adferdsgenetikk
Jørgensen, Ruth Eva Stipendiat +47 41085511 (mob) 41085511 r.e.jorgensen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, likestilling, Familie og livsløp, Kvantitativ metode
Kraft, Pål Professor +47 22845183 +47 41649258 pal.kraft@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Helsepsykologi, selvregulering, Sosial ulikhet
Kvanneid, Aase Jeanette Postdoktor +47 91395033 (mob) a.j.kvanneid@ikos.uio.no Antropologi, Klimaendring, Miljø, Bærekraft, Sosial Ulikhet, India
Larsen, Edvard Nergård Postdoktor +47 90028021 (mob) e.n.larsen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, Etnisitet, Diskriminering
Lien, Nanna Professor +47 22851378 nanna.lien@medisin.uio.no Ernæring, Atferd, Forebygging og mestring, Samfunnsernæring, Barn og unge, Sosial ulikhet, Longitudinelle studier
Madsen, Aleksander Postdoktor +47 93807450 (mob) aleksander.madsen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, Segregering, Arbeidsmarked, Minoriteter
Mastekaasa, Arne Professor +47 22856757 arne.mastekaasa@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet
Midtbøen, Arnfinn Haagensen Førsteamanuensis +47 22854207 +47 920 82 553 a.h.midtboen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Migrasjon, Integrasjon, Sosial ulikhet, Arbeidsliv, Offentlighet
Omsland, Tone Kristin Professor +47 22850606 t.k.omsland@medisin.uio.no Epidemiologi, Ernæring, Osteoporose, Sosial ulikhet, Diabetes
Skardhamar, Torbjørn Professor +47 22855020 45022194 torbjorn.skardhamar@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kvantitativ metode, Avvik kriminalitet og rus, Sosial ulikhet
Tica, Sabina Stipendiat +47 22857704 sabina.tica@sosgeo.uio.no Migrasjon, Mangfold, Kulturell og politisk deltakelse, Sosial ulikhet, Sosiologi
Toft, Maren Postdoktor 22855143 marento@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet
Wessel, Terje Professor +47 22858331 terje.wessel@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Byutvikling, Sosial ulikhet, Minoriteter
Wiborg, Øyvind Nicolay Førsteamanuensis +47 22858669 o.n.wiborg@sosgeo.uio.no Sosial ulikhet, Sosial mobilitet, Marginalisering, kvantitative metode, Sosiologi