Nettsider med emneord «Sekularitet»

Publisert 9. sep. 2016 16:56

Var Martin Luther en av de første menneskerettighetsaktivistene? Det teologiske opphavet til menneskerettighetstenkning har ikke alltid vært like påaktet, men når historien om europeisk rettighetskamp skal skrives er det vanskelig å komme unna reformasjonen. Sett fra vårt moderne ståsted var Luther en tidlig forkjemper for å gjøre det vi i dag kaller samvittighetsfrihet til en politisk realitet.

Publisert 17. nov. 2014 19:53

Som den dominerende religiøse retningen i Norge har protestantismen en særstilling i samfunnet. Hvilke mekanismer ligger under det forenklete synet på religion som 'god' eller 'dårli'g i dagens samfunn? Prosjektet skal undersøke hvordan synet på ulike religioner dannes i Norge sammenlignet med andre land med et tilsvarende religiøst mangfold. Detaljert informasjon om prosjektet finnes på våre engelske nettsider.

Publisert 16. apr. 2013 08:48

Et gripende øyeblikk skjedde ved innledningen av Kirkemøtets planlagte seminar mandag formiddag. En av talerne skulle ha vært Inge Lønning. I stedet holdt Kirkerådets ass. direktør Gerd Karin Røsæg en kort minnetale.