Nettsider med emneord «Science»

Publisert 23. feb. 2010 18:25
Publisert 24. feb. 2010 12:59
Publisert 23. feb. 2010 13:41

The post-secular condition raises new challenges for academic co-operation. Philosophy of Religion has become a growing field of research, connecting scholars from the Humanities and Social Sciences in inter-disciplinary research. Recognising the need for closer co-operation between philosophy and theology, sociology, and religious studies, researchers from all over Northern Europe established the research network Philosophy of Religion in Northern Europe [PRINE] in 2007.

Publisert 24. feb. 2010 13:43

PRINE will continuously update its members with relevant information concerning conferences, seminars, new positions, and discussion fora like blogs etc.

Publisert 24. feb. 2010 12:53

Conference funding is limited to the members of research groups from the following 22 insitutions. Contact the responsible scholars for more information.

Publisert 24. feb. 2010 13:47
Publisert 23. feb. 2010 13:38

Oslo 31 May- 2 June 2017

6th Nordic Conference for Philosophy of Religion (CFP)

Ward Blanton (Kent), Jon Stewart (Harvard), Jayne Svenungsson (Lund), Philipp Stoellger (Heidelberg), Dorthe Jørgensen (Aarhus), Safet Bektovic (Oslo), Sami Pihlström (Helsinki), Svein Aage Christoffersen (Oslo)

Further information on the conference site: Critique, Protest, and Reform

Publisert 24. feb. 2010 17:37

Overgangen fra en sekulær til en post-sekulær tilnærming til tilværelsen reiser en rekke nye spørsmåll, både på samfunnsmessig og filosofisk plan. Disse utfordringene krever nye svar og utvidet samarbeid på tvers av gamle faggrenser. En gruppe på nærmere 160 forskere fra fagene filosofi, teologi og religionsstudier opprettet derfor i 2007 nettverket Philosophy of Religion in Northern Europe [PRINE] med støtte fra NordForsk.