Nettsider med emneord «Samliv»

Publisert 17. okt. 2013 19:28

Det er positivt og historisk når et markant flertall på 8 av 12 i Bispemøtet mener det er et læremessig grunnlag for å vie likekjønnede par i Den norske kirke.

Publisert 27. aug. 2013 19:45

Det er en gledelig og høy aktivitet vi ser på fakultetet om dagen! Samtidig som nye og gamle studenter er i korridorer, undervisningsrom og foran Domus Theologica i det vakre sensommerværet gleder vi oss til å arrangere årets alumnidager for tidligere kandidater.

Publisert 9. feb. 2013 14:27

Mandag legger bispemøtets samlivsutvalg frem sin innstilling etter mange års arbeid. Jeg er forventningsfull til de konklusjonene som kan komme. Finner de frem til en teologi som tar mange, mange menneskers livserfaringer på alvor eller gjør de det ikke?