Nettsider med emneord «Religion og politikk»

Publisert 3. mars 2015 11:52

Workshop for kjernegruppen i GOBA-prosjektet, knyttet til utforskningen av 'protestantisering' som konsept og prosess.

Publisert 17. nov. 2014 19:53

Som den dominerende religiøse retningen i Norge har protestantismen en særstilling i samfunnet. Hvilke mekanismer ligger under det forenklete synet på religion som 'god' eller 'dårli'g i dagens samfunn? Prosjektet skal undersøke hvordan synet på ulike religioner dannes i Norge sammenlignet med andre land med et tilsvarende religiøst mangfold. Detaljert informasjon om prosjektet finnes på våre engelske nettsider.

Publisert 1. aug. 2014 10:32