Nettsider med emneord «Reformasjonshistorie»

Publisert 8. apr. 2016 11:37

Kven eig  Luther og forteljingane om reformasjonen? Mange har peika på at forskinga sin  Luther og kyrkja sin Luther  ikkje alltid er samanfallande storleikar. Men Luther har det med å dukke opp både her og der. I dette innlegget møter vi han som plastleike og hovudperson i ein rap.

Publisert 3. feb. 2010 15:07