Nettsider med emneord «Protestantisme»

Publisert 27. nov. 2020 11:34

I denne katalogen presenteres epitafier fra perioden 1537—1700 som i dag befinner seg i norske kirker og museer. Hensikten har vært å samle disse lite utforskede verkene fra den tidlige lutherske perioden, samt å vise frem mangfoldet i materialet.

Publisert 15. jan. 2018 15:50

Åpen panelsamtale om protestantisme, og protestantisering som samfunnsformende prosess.

Publisert 14. apr. 2016 14:33

Protestantisme omtales gjerne som "bokreligion", og reformasjonen fremstilles som årsak til utviklingen av leseferdigheter i Europa. I de mest begeistrede fremstillingene kan det synes som om Europa gikk fra middelaldersk analfabetisme til allmenn opplysning i løpet av et tiår eller to. Som det heter i en læringsressurs for ungdomstrinnet og videregående skole i Trøndelag: “Sentralt i reformasjonen stod den enkeltes rett til å tolke Bibelen selv”.

Publisert 5. feb. 2016 11:56

Marius Timmann Mjaaland presenterer en topografisk analyse av protestantismen i Norden, med fokus på landskap, bygninger og sosiale endringer.

Publisert 12. juni 2015 14:42

Gina Lende, rådgiver i avdeling for økumenikk og internasjonale relasjoner i Mellokirkelig råd, innleder om pentekostalismen i Guatemala og Nigeria.

Publisert 3. mars 2015 11:52

Workshop for kjernegruppen i GOBA-prosjektet, knyttet til utforskningen av 'protestantisering' som konsept og prosess.

Publisert 17. nov. 2014 19:53

Som den dominerende religiøse retningen i Norge har protestantismen en særstilling i samfunnet. Hvilke mekanismer ligger under det forenklete synet på religion som 'god' eller 'dårli'g i dagens samfunn? Prosjektet skal undersøke hvordan synet på ulike religioner dannes i Norge sammenlignet med andre land med et tilsvarende religiøst mangfold. Detaljert informasjon om prosjektet finnes på våre engelske nettsider.

Publisert 13. nov. 2014 14:27

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på våre engelske nettsider.