Personer med emneord «Opptak»

Navn Telefon E-post Emneord
Arntsen, Borghild Margrethe Seniorrådgiver +47 22845806 +47 46542905 (mob) +47 46542905 b.m.arntsen@medisin.uio.no Forskerlinjen, Forskningsadministrasjon, Rekruttering, Opptak, Eksamen
Artykova, Michgona Seniorkonsulent +47 22856058 michgona.artykova@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Emner, Studieveiledning, Opptak, Eksamen, Inspera, Canvas, FS, Studiekvalitet
Berge, Nikoline Seniorkonsulent +47 22841609 nikoline.berge@admin.uio.no Opptak, Nettpublisering
Christophersen, Heidi Anne Camilla Seniorrådgiver +4722855791 heidi.christophersen@teologi.uio.no Studieadministrasjon, Læringsmiljø, Studiekvalitet, Kvalitetssystem, Evaluering, Regelverk, Statistikk, Analyse, Opptak
Eikeset, Birgitte Rådgiver +47 22854309 birgitte.eikeset@admin.uio.no Opptak, Regelverk, Nettpublisering
Ekker, Arild Johannes Seniorkonsulent +47 22856282 a.j.ekker@admin.uio.no Opptak
Enge, Kristina Seniorrådgiver – permisjon Opptak
Enger, Tone Rådgiver +47 22855115 tone.enger@econ.uio.no Opptak, Avhandlinger, Eksamen, Prøveforelesning, Ph.d., Emner, Disputas
Eriksen, Terese Seniorkonsulent +47 22850526 terese.eriksen@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Glomsaker-Gjessing, Hege Avdelingsleder – permisjon +47 91327638 Opptak
Hansen, Anne-Lise Siljeholm Seniorrådgiver +47 22858093 +47 48276884 (mob) a.l.s.hansen@mn.uio.no Undervisningsplanlegging, Studieadministrasjon, Studieplaner, FS, Tilrettelegging, Opptak
Hasle, Sigurd Rådgiver +47 22858014 sigurd.hasle@isp.uio.no Studieadministrasjon, Bachelorteam, Timeplanlegging, Opptak, Studieveiledning
Haugen, Mali Ødegaard Rådgiver +47 22841143 m.o.haugen@admin.uio.no Opptak
Haugom, Monica Lund Seniorrådgiver 228 57122 m.l.haugom@hf.uio.no Studieadministrasjon, Opptak, Masteropptak, Studieplaner, Veiledning, Studieveiledning, Delstudier i utlandet, Karriereveiledning, Fritt sammensatt bachelorgrad, Skolebesøk til HF
Holth, Jan Arve Seniorkonsulent +47 22857758 j.a.holth@admin.uio.no Opptak
Hope, Brigt Seniorkonsulent +47 22855036 986 70 851 brigt.hope@ils.uio.no Opptak, Personaladministrasjon
Høiseth, Trond Seniorkonsulent +47 22854457 trond.hoiseth@admin.uio.no Opptak
Lassen, Markus Johannes Seniorkonsulent +47 22841102 markusjl@admin.uio.no Opptak, Felles studentsystem FS
Le Page, Siv Støfring Seniorkonsulent +47 22844615 s.s.l.page@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Lidal, Anne Seniorkonsulent +47 22854154 anne.lidal@ils.uio.no Studieadministrasjon, PPU, Opptak
Lindalen, Turi Seniorkonsulent +47 22845605 turi.lindalen@admin.uio.no Opptak
Løvendahl, Lill Kathrine Rådgiver +47 22845392 l.k.lovendahl@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Inspera, Emner, FS, Canvas, Opptak, Koordinator kontrakt
Magnusson, Ola Anders Seniorrådgiver +47 22845046 o.a.magnusson@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Administrasjon, Studieveiledning, Utveksling, Opptak, Godkjenning, Internasjonalt samarbeid, Joint Degree, Emner
Michalowska, Joanna Maria Seniorkonsulent +47 22857028 j.m.michalowska@admin.uio.no Opptak
Mjøen, Mari Elisabeth Rådgiver +47 22845047 m.e.mjoen@medisin.uio.no Eksamen, Inspera, FS, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak
Moen, Thea Fossum Seniorkonsulent +47-22844226 t.f.moen@kjemi.uio.no Studieadministrasjon, kjemi, bilagslønn, eksamen, studieveiledning, master program, Opptak, PhD
Mohamed, Lobna Studiekoordinator 22858929 lobna.mohamed@sum.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Etter- og videreutdanning
Myra, Katrine Seniorkonsulent +47 22844811 katrinmy@ifi.uio.no Opptak, Veiledning, master, Studieplaner, Studieadministrasjon, Studiestart
Neset, Birthe Rådgiver +47 22850563 birthe.neset@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Emner, FS, Inspera, Opptak
Nilsson, Vibeke Førstekonsulent +47 22856213 vibeke.nilsson@admin.uio.no Opptak, Infosenter
Olsen, Morten Slind Rådgiver +47 22859428 m.s.olsen@jus.uio.no Eksamen, Opptak, Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Studieveiledning
Paintsil, Selawose Alberta Seniorkonsulent +47 22858653 s.a.paintsil@admin.uio.no Opptak
Raza, Merita Emini Rådgiver +47 22850611 m.e.raza@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Rigenholt, Annika Rådgiver +47 22855901 annikap@math.uio.no FS, Studieveiledning, Opptak, Godkjenning, Attester, Syllabus, Vitnemål
Rongve, Bente Seniorkonsulent +47 22858272 bente.rongve@admin.uio.no Opptak, Felles studentsystem FS
Rusten, Kjersti Rådgiver +47 22844820 kjersti.rusten@admin.uio.no Opptak, Regelverk
Rydning, Ida Elisabeth Ph.d-rådgiver / studiekonsulent 92225659 (mob) +47 92225659 idaery@uio.no Eksamen, Master, Internasjonalisering, FS, Canvas, Inspera, Disputaser, EPN, PhD administration, Student administration, Opptak
Saba, Morsal Seniorkonsulent +47 22856511 morsal.saba@astro.uio.no Administrasjon, Opptak, Forskerutdanning, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Innkjøp, Faktura, Timeplanlegging, EPN, FS, TP, Kontrakter, Forskerbolig
Sandåker, Anne-Line Studieleder +47 22858992 a.l.sandaker@energi.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Eksamen, Arbeidslivsrelevans
Segal, Miriam Seniorkonsulent +47 22855032 miriam.segal@iped.uio.no Studieadministrasjon, Master i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon design og læring, Opptak
Simensen, Kristin Seniorrådgiver +47 22857716 kristin.simensen@admin.uio.no Opptak
Skogli, Håkon Førstekonsulent +47 22845332 +47 90688920 (mob) hakon.skogli@medisin.uio.no ph.d., opptak, forskningsadministrasjon, forskerudanning, Felles studentsystem FS
Skogrand Havgar, Christine Seniorrådgiver +47 22859855 c.s.havgar@jus.uio.no studieveiledning, opptak, læringsmiljøkontakt, Si fra-systemet
Stavik-Døvle, Grete Avdelingsleder +47 22856423 grete.stavik-dovle@fys.uio.no Studieadministrasjon, Godkjenning, Opptak, Studiekvalitet, Studieplaner, Studieveiledning, Utveksling
Svenningsen, Namgyal Tsomo Rådgiver +47 22852199 n.t.svenningsen@odont.uio.no studie, spesialistutdanning, opptak, eksamen
Talgo, Brian Michel Rådgiver +47 22844377 b.m.talgo@admin.uio.no Opptak
Ulstein, Silje Osnes Seniorkonsulent +47 22841137 s.o.ulstein@admin.uio.no Opptak
Vaaland, Solveig Skretting Rådgiver +47 22854720 s.s.vaaland@admin.uio.no Opptak, Nettpublisering
Vujovic, Snezana Popovic Seniorkonsulent +47 22852324 s.p.vujovic@odont.uio.no Studieadministrasjon,   Canvas, eksamen,   Felles studentsystem FS, godkjenning, opptak
Westheim, Anne Seniorrådgiver +47 22845819 +47 41270638 (mob) anne.westheim@medisin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Studentmobilitet, Studieadministrasjon, Utveksling, Opptak
Woldene, Nina Kristine Siger Rådgiver +47 22857810 n.k.s.woldene@farmasi.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Utveksling/Internasjonalisering, Sekretær for programrådet i 1. avdeling, Godkjenning av ekstern utdanning, Opptak, Studiestart