Nettsider med emneord «Likebehandling»

Publisert 22. jan. 2013 13:08

Nå er det gått to uker siden Stålsett-utvalget presenterte sin mer enn 400 sider lange utredning om norsk religionspolitikk.  Fortsatt er den offentlige diskusjonen både bred og ganske omfattende. Og diskusjonen overrasker med en interessant tendens.