Personer med emneord «Leganto»

Navn Telefon E-post Emneord
Akerholt, Line Nybakk Universitetsbibliotekar +47 22856522 +47 95880018 (mob) l.n.akerholt@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Canvas, Leganto, Astronomisamlingene, Observatoriet, Spesialsamlinger
Bornhoffer, Erlend Studiekonsulent for fleksibel læring 228 57751 97 63 18 37 (mob) erlend.bornhoffer@ifikk.uio.no Tilrettelegging, Digitale læringsressurser, Canvas, Leganto
Corbin, Darrin Joseph Overingeniør +47 22857075 d.j.corbin@admin.uio.no Digitalt læringsmiljø, Digitale læringsressurser, Canvas, LMS, Leganto, Universell utforming, Circle U, Erasmus Without Papers
Gaupås, Sverre Daniel Rådgiver +47 22851126 +47 22851126 s.d.gaupas@medisin.uio.no Felles studentsystem FS, Leganto, Canvas
Hjelmeseth, Judith Møller Rådgiver j.m.hjelmeseth@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Leganto, Veiledning
Holte, Wenche Spesialbibliotekar +47 22857164 wenche.holte@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Klassifikasjon og indeksering, Leganto
Jerve, Fridtjof Rådgiver +47 22855306 fridtjof.jerve@hf.uio.no Studiewebredaktør, Vortex, Timeplanlegging, Leganto, Studieadministrasjon
Johnsen, Nina Merete Soelberg Rådgiver +47 22852172 n.m.s.johnsen@odont.uio.no Studieadministrasjon, Timeplanlegging, Eksamen, Leganto, Studentrekruttering
Rostgaard, Christine Seniorrådgiver +47 22844004 christine.rostgaard@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria, Leganto
Stenberg, Morten Hvaal Rådgiver +47 22856086 m.h.stenberg@jus.uio.no Canvas, TP, Leganto, Pensum
Whiting, Matthew Rix Seniorkonsulent - EILIN 22844717 41479402 (mob) m.r.whiting@sv.uio.no EILIN, Digitalundervisning, Hybridundervisining, Disputas, Brukerstøtte, Leganto
Young, Anna Seniorkonsulent anna.young@stk.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling, Sosiale medier, Cristin, Leganto, Bestillinger