Nettsider med emneord «Kvinnesakskvinner»

Publisert 28. okt. 2016 10:38

I 1897 ga pioneren Aasta Hansteen (1824-1908) ut boken Kristi kirke i det nittende aarhundrede. Boken var tydelig inspirert av amerikanske kvinnesakskvinner arbeid med kritisk nytolkning av Bibelen.