Personer med emneord «Kunsthistorie og visuelle studier»

Navn Telefon E-post Emneord
Lund Thorsen, Linn A. Studiekonsulent for kunsthistorie og visuelle studier 22856171 (hjemmekontor inntil videre l.a.thorsen@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiestartskoordinator, Studiekvalitet, Kunsthistorie og visuelle studier