Nettsider med emneord «Kroning»

Publisert 26. apr. 2016 17:33

Overskriften dekker tre forhold. For det første var reforma­sjonen ikke noen skjellsettende begiven­het i norsk historie. For med Christian IIIs hånd­fest­ning av 1536 ble Norge redusert til en dansk provins.