Nettsider med emneord «Kjærlighet»

Publisert 9. feb. 2013 14:27

Mandag legger bispemøtets samlivsutvalg frem sin innstilling etter mange års arbeid. Jeg er forventningsfull til de konklusjonene som kan komme. Finner de frem til en teologi som tar mange, mange menneskers livserfaringer på alvor eller gjør de det ikke?