Nettsider med emneord «Kjærliget»

Publisert 17. okt. 2013 19:28

Det er positivt og historisk når et markant flertall på 8 av 12 i Bispemøtet mener det er et læremessig grunnlag for å vie likekjønnede par i Den norske kirke.