Nettsider med emneord «Kirkerådet»

Publisert 28. jan. 2013 10:02

Den norske kirke lever i en markant overgangssituasjon. Ved vigslingen av Stein Reinertsen til ny biskop i Agder og Telemark i Kristiansand domkirke søndag 27.januar var de fleste tradisjoner til stede samtidig.