Nettsider med emneord «Kirkehistorie»

Publisert 2. mars 2020 12:00
Publisert 8. apr. 2019 14:35
Publisert 8. apr. 2019 14:33
Publisert 29. aug. 2016 10:47
Publisert 2. sep. 2015 12:25
Publisert 3. mars 2015 11:52

Workshop for kjernegruppen i GOBA-prosjektet, knyttet til utforskningen av 'protestantisering' som konsept og prosess.

Publisert 10. feb. 2010 16:29

Detaljert informasjon finnes på våre engelske nettsider

 

Hovedmålet for prosjektet er å utforske det kompliserte religiøse og kulturelle spenningsfeltet mellom gammelt og nytt i omgangen med døden og de døde, – med utgangspunkt i norsk og dansk kildemateriale fra 1500- og 1600-tallet, med vekt på en tverrfaglig tilnærming, og med vekt på en europeisk kontekstualisering.

Publisert 3. feb. 2010 16:31
Publisert 3. feb. 2010 16:09