Nettsider med emneord «Kirke»

Publisert 15. mars 2016 17:16

I 2017 vil Den norske kyrkja og dei lutherske søsterkyrkjene kring om i verda markere at det er fem hundre år sidan reformasjonen. Som startpunktet for denne store politiske og religiøse omveltinga reknar ein 31. oktober 1517, datoen då Martin Luther offentleggjorde sine 95 tesar mot avlatshandelen.

Publisert 14. aug. 2013 19:38

Mandag kom nye studenter til fakultetet. Det er en fest hver gang. Og et stort ansvar. Men først og fremst en stor og fin opplevelse av at unge (mest) mennesker har tatt viktige valg og møter spente og forventningsfulle. Til alle dere som kom: Velkommen til det teologiske fakultet! Jeg håper vi kan gi dere den kunnskapen og de møtene som dere venter på.

Publisert 13. juni 2013 14:28

Det var sterke og tradisjonstunge tradisjoner i spill den 12. juni. Da inviterte Den norske kirke og komiteen for stemmerettsjubileet til Camilla Collett - markering i Slottskapellet og i den kongelige park omkring.