Nettsider med emneord «Islam»

Publisert 18. mai 2018 14:22

11. april arrangerte Det teologiske fakultet en panelsamtale om islamsk universitetsteologi. Panelet drøftet hvilken rolle dette kan ha ved Universitetet i Oslo, og hvordan det kan utformes. 

Publisert 8. feb. 2018 12:13
Publisert 8. feb. 2018 12:11
Publisert 8. feb. 2018 12:10
Publisert 6. jan. 2017 10:33
Publisert 9. sep. 2016 16:56

Var Martin Luther en av de første menneskerettighetsaktivistene? Det teologiske opphavet til menneskerettighetstenkning har ikke alltid vært like påaktet, men når historien om europeisk rettighetskamp skal skrives er det vanskelig å komme unna reformasjonen. Sett fra vårt moderne ståsted var Luther en tidlig forkjemper for å gjøre det vi i dag kaller samvittighetsfrihet til en politisk realitet.

Publisert 5. mars 2015 13:17

The recently adopted law on Islam in Austria displays the paradox at the core of the formatting of religion in modern, secular nation states.

Publisert 1. aug. 2014 10:40
Publisert 1. aug. 2014 10:35
Publisert 10. jan. 2013 15:46
Publisert 10. jan. 2013 15:40
Publisert 7. juni 2010 14:06
Publisert 7. juni 2010 14:03
Publisert 3. feb. 2010 16:01
Publisert 3. feb. 2010 16:01