Personer med emneord «Hjerte og sirkulasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Geiran, Odd Professor emeritus odd.geiran@medisin.uio.no Hjerte og sirkulasjon, Lungefunksjon