Nettsider med emneord «Hermeneutikk»

Publisert 31. aug. 2020 15:09
Publisert 11. feb. 2020 14:48
Publisert 20. sep. 2017 15:09

Luthers holdning til Bibelen som autoritet er ofte blitt sammenfattet i uttrykket sola scriptura. Særlig fra 1800-tallet av løftet lutherske teologer fram denne formelen – sammen med to andre tilsvarende: solus Christus og sola gratia – som utrykk for de sentrale prinsippene i luthersk teologi.

Publisert 6. jan. 2017 10:33
Publisert 2. jan. 2017 13:25
Publisert 2. jan. 2017 09:42
Publisert 19. mai 2016 12:26
Publisert 2. sep. 2015 12:24
Publisert 1. aug. 2014 10:32
Publisert 7. jan. 2013 09:21
Publisert 3. jan. 2011 12:14
Publisert 3. feb. 2010 16:01
Publisert 3. feb. 2010 16:01
Publisert 3. feb. 2010 16:00
Publisert 3. feb. 2010 15:49
Publisert 3. feb. 2010 15:07
Publisert 3. feb. 2010 14:57
Publisert 3. feb. 2010 14:56
Publisert 3. feb. 2010 14:28