Nettsider med emneord «Heinz Schilling»

Publisert 1. juni 2017 09:46

Det fins mengder av gamle og nye bøker om Luther. Men noen er viktigere enn andre. Kirkehistorikeren Martin Brecht (Münster) utga en tre binds biografi i årene 1983–87, og disse bindene på til sammen over 1500 sider har siden stått som et standardverk. Brecht var grundig, han kjente kildene, fulgte kronologien, og la vekt på den nærmeste historiske konteksten. Hele verket er oversatt til engelsk, og fungerer også i USA som et standardverk.