Nettsider med emneord «Halloween»

Publisert 7. nov. 2016 11:43

Er det tilfeldig at Halloween, Allehelgensdag og Reformasjonsdagen markeres omtrent samtidig? Og har de noe med hverandre å gjøre? Birgitte Lerheim og Roger Jensen, som dette semestret leder et videreutdanningskurs i kristendomshistorie for menighetspedagoger hvor både pilegrimsvandring og en studietur til Wittenberg inngår, forteller.