Nettsider med emneord «Folkekirke»

Publisert 16. apr. 2013 08:48

Et gripende øyeblikk skjedde ved innledningen av Kirkemøtets planlagte seminar mandag formiddag. En av talerne skulle ha vært Inge Lønning. I stedet holdt Kirkerådets ass. direktør Gerd Karin Røsæg en kort minnetale.

Publisert 12. apr. 2013 12:08

Så er Kirkemøtet 2013, Folkekirke - Kirkefolk, igang i Kristiansand. Delegater og lobbyister av alle slag har samlet seg på Sørlandet med sikte på seks krevende dager i plenum, komiteer og korridorer.

Publisert 28. jan. 2013 10:02

Den norske kirke lever i en markant overgangssituasjon. Ved vigslingen av Stein Reinertsen til ny biskop i Agder og Telemark i Kristiansand domkirke søndag 27.januar var de fleste tradisjoner til stede samtidig.