Personer med emneord «Engelsk språk»

Navn Telefon E-post Emneord
Allott, Nicholas Elwyn Førstelektor +47 22841674 +47 40343025 (mob) n.e.allott@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk
Bech, Kristin Professor +47 22857119 +47 97143419 (mob) kristin.bech@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Lingvistikk, Språkhistorie, Eldre engelsk, Gammelengelsk, Middelengelsk, Tidlig moderne engelsk, Informasjonsstruktur, Lingvistikk, Korpuslingvistikk, Syntaks, Ordstilling, Nominalfraser, Germanske språk, Formidling
Dirdal, Hildegunn Førsteamanuensis +47 22858274 +47 94293149 (mob) hildegunn.dirdal@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Lingvistikk, Andrespråkstilegnelse, Innlærerspråk, Kontrastiv lingvistikk, Engelsk-norske kontraster, Korpuslingvistikk, Korpusutvikling, Oversettelsesstudier
Dörnbrack, Nora Stipendiat +47 22858618 +47 47179467 (mob) nora.dornbrack@ilos.uio.no Historisk sosiolingvistikk, Flerspråklighet, Språkkontakt, Engelsk språk
Ebeling, Signe Oksefjell Professor +47 22857116 +47 90560450 (mob) s.o.ebeling@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Moderne engelsk grammatikk, Korpuslingvistikk, Korpusutvikling, Korpusdesign, Kontrastiv lingvistikk, Innlærerspråk
Hasselgård, Hilde Professor +47 22856736 +47 95127275 (mob) hilde.hasselgard@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Kontrastiv lingvistikk, Korpuslingvistikk, Systemisk-funksjonell lingvistikk, Engelsk grammatikk, Innlærerspråk
Johansen, Stine Hulleberg Stipendiat s.h.johansen@ilos.uio.no Pragmatikk, Lingvistikk, Korpuslingvistikk, Korpus, Talespråk, Engelsk, Engelsk språk, Engelsk grammatikk
Nedelius, Sabina Stipendiat +47 22856924 sabina.nedelius@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Middelengelsk, historisk lingvistikk
Põldvere, Nele Postdoktor +46760756648 (mob) nele.poldvere@ilos.uio.no Engelsk språk, Muntlig kommunikasjon, Korpuslingvistikk, Kognitiv lingvistikk, Språkhistorie, Pragmatikk, Metaforer
Rasmussen, Berit Elizabeth Sverdrup Førstelektor +47 22845924 +47 40602686 (mob) b.e.s.rasmussen@ilos.uio.no Engelsk språk
Thaisen, Jacob Førsteamanuensis +47 22845882 +47 48264658 (mob) jacob.thaisen@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Språkhistorie, Skriftsystem, Dialektologi, Sosiolingvistikk, Håndskriftskultur, Datalingvistikk, Middelalderen