Nettsider med emneord «Bispemøtet»

Publisert 17. okt. 2013 19:28

Det er positivt og historisk når et markant flertall på 8 av 12 i Bispemøtet mener det er et læremessig grunnlag for å vie likekjønnede par i Den norske kirke.

Publisert 9. feb. 2013 14:27

Mandag legger bispemøtets samlivsutvalg frem sin innstilling etter mange års arbeid. Jeg er forventningsfull til de konklusjonene som kan komme. Finner de frem til en teologi som tar mange, mange menneskers livserfaringer på alvor eller gjør de det ikke?