Nettsider med emneord «Bibelen»

Publisert 23. nov. 2017 11:41

Eit av dei mest kjente og gode Luther-sitata, det om epletreet, stammar ikkje frå Luther. Derimot uttalte den historiske Luther seg om jødar og kvinner på ein uevangelisk måte. Kva skal vi som teologar gjere med dette misforholdet?

Publisert 13. nov. 2017 11:03

Heilt sidan Noreg vart kristna har kristendomen spela ei avgjerande rolle i norsk språkhistorie. 

Ei viktig side ved reformasjonen var å spreia gudsordet til folket på eit språk dei forstod, og omsetjingar av religiøse tekstar vart viktige for utviklinga av folkemåla i Europa som skriftspråk. Her skil Noreg seg frå nabolanda våre, med di reformasjonsskriftene kom til oss på dansk.

Publisert 26. okt. 2017 11:23

Reformasjonsjubileet gir en anledning til å reflektere over den betydningen reformasjonen har hatt for studiet av Bibelen. Bibelstudiet har alltid vært en sentral del av en protestantisk presteutdannelse. Særlig gjelder det studiet av Paulus, som med sin lære om «rettferdiggjørelse av tro» har vært selve sentrum i en luthersk teologi.

Publisert 28. okt. 2016 10:38

I 1897 ga pioneren Aasta Hansteen (1824-1908) ut boken Kristi kirke i det nittende aarhundrede. Boken var tydelig inspirert av amerikanske kvinnesakskvinner arbeid med kritisk nytolkning av Bibelen.

Publisert 9. mai 2016 14:57

Feirer vi reformasjonen, feirer vi unngåelig også teknologien som den hang uløselig sammen med: Trykkpressen. Hva er det vi feirer, om vi betrakter dette aspektet ved reformasjonen med vår tids øyne som i stadig større grad nærmer seg skrift gjennom digitale medier?