Nettsider med emneord «Aasta Hansteen»

Publisert 21. apr. 2017 11:03

Den norske feministen Aasta Hansteen (1824-1908) beklaget seg med rette over den lutherske reformasjonens enkjønnethet: ”Den er gennemgaaende en mandlig kirke, den har ene og alene prestemænd. Disse repræsenterer kirken paa en mangelfuld og tørr og haard maade.”

Publisert 14. aug. 2013 19:38

Mandag kom nye studenter til fakultetet. Det er en fest hver gang. Og et stort ansvar. Men først og fremst en stor og fin opplevelse av at unge (mest) mennesker har tatt viktige valg og møter spente og forventningsfulle. Til alle dere som kom: Velkommen til det teologiske fakultet! Jeg håper vi kan gi dere den kunnskapen og de møtene som dere venter på.