English version of this page

Karin Berber Neutel

Universitetslektor - Fagseksjonen
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9, Domus Theologica, 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern, 0315 Oslo
Andre tilknytninger Det teologiske fakultet