Nettbokhandel

Bøker bestilles ved å sende e-post til: info@teologi.uio.no.

NB! Husk å oppgi leveringsadresse, eller angi om du ønsker å hente boken i TF-infosenter.

 

Thorkildsen, Dag og Ingun Montgomery (red) Bilde, rom og fortelling. Rapport fra etterutdanningskurset for lærere 18-19 november 1996. Det teologiske fakultet, Universitetet I Oslo 1998. 147 s. ISBN: 82-91397-06-6

Pris: kr. 100,-

Kapelrud, Arvid S. Central Ideas in Amos. Universitetsforlaget, Oslo 1961, 2. opplag.81 s.

Pris: kr. 100,-

Hellemo, Geir og Nils Jøran Riedl (red.) Den burtkomne faderen.Kontekstuell teologi mellom problematiske forbilder og ny livserfaring. Etterutdanningskurs 1995. Bind 3 i skriftserien \"Etterutdanning for prester\". Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, etterutdanningskurs, Universitetet i Oslo 1996. 198 s. ISBN: 82-91397-03-1

Pris: kr. 100,-

Det rena hjärtat, Johannes Cassianus Artos bokförlag, 2001. 147 sider. ISBN 91 7580 206-6x

- Urval och kommentarer av Gertrude og Thomas Sartory - Översättning, förord och inledning av Ingmar Svanteson OSB och Georg Wallerstein

Pris: kr. 180,-

 

 

 Barstad, Hans M En bok om det gamle testamente Det teologiske fakultet, Oslo 2003. 350 sider. 2. utg. ISBN 82-91397-10-4

Pris: kr. 200,-

Christoffersen, Svein Aage red Etikk og ekklesiologi. Norges forskningsråd, KULT`s skriftserie nr 34, Oslo 1995. 96 s. ISBN: 82-12-00467-8.

Pris: kr. 100,-

Hafstad, Kjetil Frihetens festning - så fast en borg, Kirke og samliv - hetero og homo Forum Aschehoug, Oslo 2000. 244 s. ISBN: 82-03-29109-0

Pris: kr. 100,-

Kapelrud, Arvid S. God and His friends in the Old Testament. Universitetsforlaget, Oslo 1979. 202 s. ISBN: 82-00-01890-3

Pris: kr. 100,-

Thelle, Notto R. og Nils Jøran Riedl (red) Gud. Bind 4 i skriftserien \"Etterutdanning for prester\". Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, etterutdanningskurs 1996, Universitetet i Oslo 1998. 213 s. ISBN: 82-91397-07-4.

Pris: kr. 100,-

Christoffersen, Svein Aage red Hans Nilsen Hauge og det moderne Norge. Norges forskningsråd, KULT`s skriftserie nr 48, Oslo 1996.49 s. ISBN: 82-12-00650-6

Pris: kr. 100,-

Kvanvig, Helge S. Historisk Bibel og bibelsk historie Høyskoleforlaget, Kristiansand 1999 352 sider. 1. utg. ISBN 82-7634-204-3

Pris: kr. 300,-

Moxnes, Halvor. Jesus. År 2000 etter Kristus. Universitetsforlaget, Oslo 2000. 299 sider. ISBN 82-00-12949-7

Pris: kr 200,-

Kristendommens retorik / Erik A. Nielsen

Pris: kr. 200,-

Den kristne diktnings billedformer forsøker å åpne og opptegne de mange linjer som fører fra de bibelske skrifter opp igjennom 2000 års europeisk tradisjon. Den argumenterer for, at den nå så høyaktuelle retorikk ikke kun har røtter i antikkens verden, men også i en annen retorisk tradisjon, som er kristen. Det gjelder særlig fortolkningen av Bibelens mange bilder og deres lange etterliv i europeisk og dansk diktning.

 

 

Montgomery, Ingun og Dag Thorkildsen (red.) Kristningen av Norge. Rapport fra etterutdanningskurs for lærere 20-21 november 1995 Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo1996. 114 s. ISBN: 82-91397-05-8

Pris: kr. 100,-

Thelle, Notto R. (red.) Livet etter livet. Mennesket og døden. Etterutdanningskurs 1997. Bind 5 i skriftserien \"Etterutdanning for prester\". Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, etterutdanningskurs, Universitetet i Oslo 1999. 154 s. ISBN: 82-91397-09-0

Pris: kr. 100,-

LUTHERS REFORMASJON Hovedtekster 1517 - 1520 i utvalg ved Tarald Rasmussen Pax Forlag A/S, Oslo 2004. 310 sider. ISBN 82-530-2672-2

Pris: kr.200,-

Red.: Svein Aage Christoffersen, Kristin Clemet, Kjetil Hafstad, Roger Jensen, Jone Salomonsen, Arild Underdal & Trygve Wyller.

Utgivelsesår: 2008

Forlag: Forlaget Press

ISBN: 9788275473002

Pris: kr. 325,-

NATURLIG SEX? - Seksualitet og kjønn i den kristne antikken.

Redaktører Halvor Moxnes, Jostein Børtnes og Dag Øistein Endsjø  Gyldendal Norsk Forlag AS, 2002. 236 sider. 1. utg. ISBN 82-05-30776-8

Pris: kr.150,-

Molland, Einar Norges kirkehistorie i det 19. århundre. Bind 1. Gyldendal Norsk Forlag A/S, Oslo 1979. 382 s. ISBN: 82-05-10919-2

Pris: kr. 150,-

Mowinckel, Sigmund Offersang og sangoffer. Salmediktning i Bibelen. H.Aschehoug & Co., Oslo 1980. 640 s. ISBN: 82-03-10352-0

Pris: kr. 150,-

Bjerkelund, Carl Johan PARAKALÔ Universitetsforlaget, Oslo 1967. 243 sider. 1. utg.

Pris: kr. 70,-

Hellemo, Geir og Nils Jøran Riedl (red.) Prekenen- et kunsthåndverk? Etterutdanningskurs 1993 Bind 1 i skriftserien \"Etterutdanning for prester\". Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, etterutdanningskurs, Universitetet i Oslo 1994. 216 s. ISBN: 82-91397-00-7

Pris: kr. 100,-

Montgomery, Ingun og Dag Thorkildsen (red.) Religion og nasjonalisme. Rapport fra etterutdanningskurs for lærere 14-15 november 1995. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 1995. 103 s. ISBN: 82-91397-02-3

Pris: kr. 100,-

Hafstad, Kjetil, Gro Hagemann og Trygve Wyller red Sedelighet og samliv Norges forskningsråd, KULT`s skriftserie nr 81, Oslo 1997. 203 s. ISBN: 82-12-00894-0

Pris: kr. 100,-

Teologi og modernitet : universitetsteologien i det 20. hundreåret / Hallgeir Elstad & Tarald Rasmussen (red.)

Pris: kr. 379,-