Kunnskap

Publisert 1. mars 2017 14:51

I 2017 markeres internasjonalt 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen. I anerkjennelsen av den brede samfunns-betydningen reformasjonen har hatt, arrangerer UiO en tverr-fakultær seminarrekke. 21. januar var fokuset på reformasjon og teologi.

Publisert 1. feb. 2017 12:52

Universitetet i Oslo markerer 500-årsjubileet for reformasjonen med en tverrfakultær seminarrekke

Publisert 21. okt. 2016 13:05

The Mowinckel lecturer 2016 is Professor Ehud Ben Zvi, University of Alberta, Canada.

Publisert 21. okt. 2016 12:59

Årets Mowinckel-foreleser er professor Francis Landy, University of Alberta, Canada.

Publisert 20. okt. 2016 15:58

 

Anders Martinsen forsvarte sin avhandling for graden ph.d.: "Men and Unmen in the Parables of Luke: Reception, Slavery, and Masculinity"

 

Tid og sted for disputas: 6. mai 2016 kl. 12.00 i auditorium U40, Domus Theologica.

Publisert 20. okt. 2016 15:57

Anders Martinsen forsvarte sin avhandling for graden ph.d.: "Men and Unmen in the Parables of Luke: Reception, Slavery, and Masculinity"

Publisert 20. okt. 2016 15:53

Anders Martinsen avholdt prøveforelesning over oppgitt emne: “History and Translation: Is the Past a Discursive Construct?”

Publisert 20. okt. 2016 15:44

Åste Dokka avholdt prøveforelesning over oppgitt emne: "Redegjør for og diskutér forholdet mellom død, oppstandelse og forsoning, med utgangspunkt i Jürgen Moltmann tenkning. Stofftilfanget er omfattende, så eskatologibindet The Coming of God (1995 og senere), særlig overveielsene om oppstandelse og evig liv i kapitel 4 kan være en nyttig inngang til hans tenkemåte. Diskutér også på hvilken måte Nancy L. Eieslands kristologisk funderte overveielser i The Disabled God. Toward a Liberatory Theology of Disability kan være fruktbare for nytenkning om oppstandelsen.»

Publisert 20. okt. 2016 15:44

Åste Dokka ved Det teologiske fakultet forsvarte sin avhandling for graden ph.d.: Towards a Relational Recapitulation, with Irenaeus of Lyons and Judith Butler. “There is no longer male and female; for all of you are one in Christ Jesus”

Publisert 20. okt. 2016 13:14

Kaia D. M. S. Rønsdal avholdt prøveforelesning over oppgitt emne:

“Migrant bodies, and vulnerability caused by cities. Take as a point of departure the attached texts of Katheryn Tanner in her preface to: Spirits in the Cities. Searching for Soul in the Urban Landscape, and Ada María Isasi-Díaz's Chapter 5.”

Publisert 20. okt. 2016 13:14

Kaia D. M. S. Rønsdal ved Det teologiske fakultet forsvarte sin avhandling for graden ph.d.: “Calling Bodies in Lived Space. Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space”

Publisert 12. okt. 2016 13:48

This lecture will consider the impact of em-bodying the figure of the nun – giving the nun a body, and a queer and sexualized body at that – on the communities within which the Sisters work, on the Sisters themselves, and in the broader imaginary as it relates to who and what nuns are, what they do, and the sacredness or sacrilege of queer embodiment. 

Publisert 28. apr. 2016 11:13
Publisert 28. apr. 2016 11:13
Publisert 28. apr. 2016 11:13
Publisert 28. apr. 2016 11:13
Publisert 28. apr. 2016 11:13
Publisert 28. apr. 2016 11:13
Publisert 28. apr. 2016 11:13
Publisert 18. nov. 2015 13:12

Levi Geir Eidhamar avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Drøft forholdet mellom dagliglivets moralske utfordringer og hypotetiske etiske resonnementer med tanke på mulige implikasjoner for studier av minoritetsungdom og etikk."

Tid og sted:18. nov. 2015 10:15 - 11:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Mer informasjon om disputas

Publisert 2. sep. 2015 17:04

Antropolog Anna Fedele fra Center for Research in Anthropology (CRIA) of the Lisbon University Institute (ISCTE-IUL) er årets Aasta Hansteen-foreleser 2015 med tittelen: "Turning Christianity upside down? Mary Magdalene pilgrimages as forms of social and religious critique"

Publisert 27. aug. 2015 10:24

Vebjørn Horsfjord vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "It takes two to dialogue - A speech act analytical study of the Muslim Dialogue initiative A Common Word between Us and You and Christian responses."

Publisert 27. aug. 2015 10:23

Vebjørn Horsfjord vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "It takes two to dialogue - A speech act analytical study of the Muslim Dialogue initiative A Common Word between Us and You and Christian responses."

Publisert 27. aug. 2015 10:21

Vebjørn Horsfjord vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "It takes two to dialogue - A speech act analytical study of the Muslim Dialogue Initiative A Common Word between Us and You and Christian responses."

Publisert 28. apr. 2015 14:14

On Wednesday, 22nd april 2015, Helge Årsheim held his trial lecture and defended his dissertation "Lost in Translation? Religion-Making at Four UN Human Rights Committees, 1993-2013" at the Faculty of Theology.