Lesesalar, kollokvierom og datarom

På Domus Theologica finn du lesesalar, kollokvierom og datarom som studentane kan bruka.

Lesesalar

Det teologiske fakultetet har to lesesalar. Plassane er på biblioteket og på rom U311 i tredje etasje på Domus Theologica. Det er både faste plassar og dagplassar.

Biblioteket: Alle kan søkja om fast lesesalsplass, og plassane vert tildelt fortløpande frå skranken i biblioteket.
 

Rom U311: Alle kan søkja om fast lesesalsplass, men masterstudenter og Cand. theol.-studenter på høyere nivå blir prioritert. Fristen for å søkja om lesesalsplass er 1. september i haustsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. Søknadar som kjem inn etter fristen vert ikkje handsama. Plassene blir tildelt på semesterbasis, dvs. at lesesalsplassene må tømmes når semesteret er over og alle eiendeler må fjernes.

Det vert hengt opp ei oversikt over tildeling av lesesalsplassar på døren til lesesalen etter at fristen har gått ut.

Søknadskjema lesesalsplass haustsemesteret 2017. (Søknadsskjema for haust 2017 åpnas 14. august)

Lesesalsreglement

Kollokvierom

U301 i tredje etasje er kollokvierom. For å reservera dette kan du ta kontakt med TF-infosenter.

Datarom

Fakultetet har et datarom; U309 ligg i tredje etasje, og er ope for alle studentar ved fakultetet.

Publisert 10. mars 2010 21:14 - Sist endret 21. aug. 2017 14:04