Etter- og videreutdanning ved Det teologiske fakultet

Profesjonsetikk og trosopplæring - 2017

Emnet gir en innføring i kristendom og profesjonsetikk for alle som jobber med barn og ungdom i kirka og religiøse organisasjoner

Prest og teolog i praksis 2017-2018

Emnet tar utgangspunkt i deltakernes kompetanse og praktisk-teologiske erfaring og gir dem metodiske verktøy for å forstå og analysere arbeidshverdagen i kirkelig tjeneste

Pågående kurs - Reformasjon nå (2016-2017)

  • Hvordan stimulere til fornyende teologisk samtale i prostiene fram mot reformasjon-markeringen.
  • Hvordan tilrettelegge faglig for refleksjon over egen praksis, luthertekster og nye faglige perspektiv på en engasjerende og fleksible måte?
  • Hva er det i den lutherske arven som kan utfordre og inspirere morgendagens kirke?

Pågående kurs - Dialogpilotene

  • Hvordan bidra til gode verktøy for samtaler om tro, livssyn og identitet, i skolene og i andre sammenhenger der ungdom, gjerne med ulik bakgrunn, møtes?
  • Vi utdanner unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner i østlandsområdet til kompetente og aktive dialogarbeidere
  • Hvordan oppøve evnen til å føre dialog i praksis, i møte med unge med ulik kulturell og religiøs/livssynsmessig bakgrunn.

Arrangement ved TF

28 sep.
18:00, Det teologiske fakultet, kantina
30 sep.
13:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47