Etter- og videreutdanning ved Det teologiske fakultet

Bibelen i trosopplæringen - tekster og lesninger 2018

Kurset arbeider vi med bibeltekster og –lesninger med særskilt blikk for praksisfeltet trosopplæring med barn og ungdom.

Prest og teolog i praksis 2017-2018

Emnet tar utgangspunkt i deltakernes kompetanse og praktisk-teologiske erfaring og gir dem metodiske verktøy for å forstå og analysere arbeidshverdagen i kirkelig tjeneste

Pågående kurs - Reformasjon nå (2016-2017)

  • Hvordan stimulere til fornyende teologisk samtale i prostiene fram mot reformasjon-markeringen.
  • Hvordan tilrettelegge faglig for refleksjon over egen praksis, luthertekster og nye faglige perspektiv på en engasjerende og fleksible måte?
  • Hva er det i den lutherske arven som kan utfordre og inspirere morgendagens kirke?

Pågående kurs - Dialogpilotene

  • Hvordan bidra til gode verktøy for samtaler om tro, livssyn og identitet, i skolene og i andre sammenhenger der ungdom, gjerne med ulik bakgrunn, møtes?
  • Vi utdanner unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner i østlandsområdet til kompetente og aktive dialogarbeidere
  • Hvordan oppøve evnen til å føre dialog i praksis, i møte med unge med ulik kulturell og religiøs/livssynsmessig bakgrunn.

Arrangement ved TF

08 mai
10:00, auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9
19 juni
11:15, Domus Theologica, auditorium U40