Vebjørn L. Horsfjord

Postdoktor
Bilde av Vebjørn L. Horsfjord
Telefon 22850376
Mobiltelefon +47 975 15 075
Brukernavn
Besøksadresse Domus Theologica Blindernveien 9
Postadresse Pb 1023 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Interreligiøse studier. Religionsmøte og interreligiøs dialog. Religion, konflikt og forsoning. Religion og FN. Religion og menneskerettigheter. Religiøse minoriteter.

 

Doktorgradsavhandling (2015)

"It takes two to dialogue. A speech act analytical study of the Muslim dialogue initiative A Common Word Between Us and You and Christian responses"

Veileder: Professor Oddbjørn B. Leirvik

Undervisning

Programleder for Bachelor og Master i Religion og samfunn (RESA)

Høst 2016 RESA 4101 Contemporary Religion

Vår 2016 RESA 3101/3201: Religion and politics in Europe (inkludert veiledning av bachelor-oppgaver)

Høst 2015 RESA 4101 Contemporary Religion

Vår 2013: RESA 3101/3201/4214: Religion and politics in Europe (inkludert veiledning av bachelor-oppgaver)

Høst 2012: TFF 1002, Det flerreligiøse Norge, seminargruppe 1-6

Vår 2012: TEOL 1913/4516 Verdier, dialog og religiøst lederskap (modul innen videreutdanning: Å være religiøs leder i det norske samfunnet)

Vår 2012: RESA 4208 Interreligious Relations: Conflict and Dialogue

Høst 2011: TFF 1002, Det flerreligiøse Norge, seminargruppe 1-6

Vår 2011: RESA 4208 Interreligious Relations: Faith and Politics

Bakgrunn

Phd-stipendiat, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2010-2015

Generalsekretær for European Council of Religious Leaders - Religions for Peace, 2006 til 2010

Assisterende generalsekretær for Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, 2002 til 2006

Daglig leder i Kirkens U-landsinformasjon (vikar), 2000 til 2001

Cand theol fra Universitetet i Oslo 1996. Studier i Norge, England, Skottland og India.

 

Verv

Styremedlem, UiO:Norden (fra 2015) (representant for midlertidig vitenskapelig ansatte)

Board of Directors, Life and Peace Institute, Uppsala (fra 2008)

Leder av Kontaktgruppa mellom Islamsk råd Norge og Mellomkirkelig råd (2002 - 2006)

Medlem av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (2002 - 2006)

Sekretær for Dialoggruppa mellom Det mosaiske trossamfund og Mellomkirkelig råd (2002 - 2006)


 

 

Emneord: Interreligiøse studier - Religionsdialog, Religion og politikk, Sekularitet

Publikasjoner

 

“Negotiating Traditional Values – The Russian Orthodox Church at the United Nations Human Rights Council (UNHRC)”, in Stensvold, A., Religion, state and the United Nations, London, Routledge, 2016

“Men hva med sannheten?” in Fagerli, B., Grung, A.H., Kloster, S.T. and Onsrud, L.M. (eds), Dialogteologi på norsk, Oslo, Verbum, 2016, 279-293

“Dialogue as Speech Act and Discourse: Methods to Understand what Interreligious Dialogue Does with Reference to A Common Word Between Us and You” in Journal of Ecumenical Studies, 48(3), 2013, pp. 289-298

“Religionspolitikk i Europa” i Teologisk Tidsskrift 2(4), 2013, pp. 336-358

“Dialog etter karikaturkrisen: Sammen er vi forskjellige?” i Kirke og Kultur 4/2013, pp. 405-422

“The Russian Orthodox Church: Two discourses on Human Rights” in Nordic Journal of Human Rights 30(4), 2012, pp. 429-453

“Reaching for the Reset Button for Muslim-Christian Relations: Recent Developments in the Common Word Process” in Studies in Interreligious Dialogue 21(1), 2011, pp. 64- 78

“Challenging Contexts. A study of two contemporary Indian Christian Theologians and a reflection on the need for inter-contextual dialogue” in Studia Theologica. Scandinavian Journal of Theology, 1/2001, pp.41-57

 

Ikke fagfellevurdert:

 

“Konvertering: misjon, dialog og etikk” in Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. Norwegian Journal of Missiology, 4/2007, pp. 249-258

“Healing and Salvation in Late Modernity: the Use and Implication of Such Terms in the Ecumenical Movement” in International Review of Mission, Vol 96, Nos 380/381, 2007, pp. 5-21

“Skriften står på veggen i urin” in Kirke og Kultur, 3/2001 pp. 239-247 [Om bibelske metaforer i Ole Paus' tekster fram til ca 1990]

“India” in Freedom of Religion. A report with special emphasis on the right to choose religion and registration systems, Forum 18, Oslo, 2001, pp. 37-43

“Kristenforfølgelse og undertrykkelse i India” in Kirke og Kultur, 4/1999, 104. årgang, pp. 341-353

“Gud for små folk”, in Kirke og Kultur, 4/1998, 103. årgang, pp. 343-354

 

Publisert 15. des. 2010 14:33 - Sist endret 15. aug. 2017 11:30